Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2018.455.3/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 17 grudnia 2018 r.

Wybór prezesów izb złożonych z trzech sędziów

(2018/C 455/07)

(Dz.U.UE C z dnia 17 grudnia 2018 r.)

Na posiedzeniu w dniu 10 października 2018 r. sędziowie Trybunału Sprawiedliwości na podstawie art. 12 § 2 regulaminu postępowania wybrali: C. Toader na prezesa szóstej izby, T. von Danwitz na prezesa siódmej izby, F. Biltgena na prezesa ósmej izby, K. Jürimäe na prezesa dziewiątej izby i C. Lycourgosa na prezesa dziesiątej izby, na okres od 10 października 2018 r. do 6 października 2019 r.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.