Dz.U.UE.C.2019.13.1

| Akt nieoceniany
Wersja od: 11 stycznia 2019 r.

WSPÓLNY KATALOG ODMIAN ROŚLIN ROLNICZYCH
37. pełne wydanie

(2019/C 13/01)

(Dz.U.UE C z dnia 11 stycznia 2019 r.)

Spis treści

Legenda

Lista gatunków roślin rolniczych

I. Buraki

1. Beta vulgaris L. Burak cukrowy

2. Beta vulgaris L. Burak pastewny

II. Rośliny pastewne

3. Agrostis canina L. Mietlica psia

4. Agrostis gigantea Roth Mietlica biaława

5. Agrostis stolonifera L. Mietlica rozłogowa

6. Agrostis capillaris L. Mietlica pospolita

7. Alopecurus pratensis L. Wyczyniec łąkowy

8. Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. Presl et C. Presl. Rajgras wyniosły

9. Bromus catharticus Vahl Stokłosa uniolowata

10. Bromus sitchensis Trin. Stokłosa alaskańska

11. Cynodon dactylon (L.) Pers. Cynodon palczasty

12. Dactylis glomerata L. Kupkówka pospolita

13. Festuca arundinacea Schreber Kostrzewa trzcinowa

14. Festuca filiformis Pourr. Kostrzewa nitkowata

15. Festuca ovina L. Kostrzewa owcza

16. Festuca pratensis Huds. Kostrzewa łąkowa

17. Festuca rubra L. Kostrzewa czerwona

18. Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina Kostrzewa szczeciniasta

19. ×Festulolium Asch. et Graebn. Mieszańce powstałe ze skrzyżowania gatunku rodzaju Festuca z gatunkiem rodzaju Lolium

20. Lolium multiflorum Lam. Życica wielokwiatowa (rajgras włoski i rajgras holenderski)

20.1 Ssp. alternativum

20.2 Ssp. non alternativum

21. Lolium perenne L. Życica trwała (rajgras angielski)

22. Lolium x hybridum Hausskn. Życica mieszańcowa (rajgras oldenburski)

23. Phalaris aquatica L. Mozga Hardinga

24. Phleum nodosum L. Tymotka kolankowata

25. Phleum pratense L. Tymotka łąkowa

26. Poa annua L. Wiechlina roczna

27. Poa nemoralis L. Wiechlina gajowa

28. Poa palustris L. Wiechlina błotna

29. Poa pratensis L. Wiechlina łąkowa

30. Poa trivialis L. Wiechlina zwyczajna

31. Trisetum flavescens (L.) P. Beauv. Konietlica łąkowa

32. Biserrula pelecinus L. Biserula grzebieniasta (traganek grzebieniasty)

33. Galega orientalis Lam. Rutwicy wschodniej

34. Hedysarum coronarium L. Siekiernica włoska

35. Lathyrus cicera L. Groszek ciecierzycowaty

36. Lotus corniculatus L. Komonica zwyczajna

37. Lupinus albus L. Łubin biały

38. Lupinus angustifolius L. Łubin wąskolistny

39. Lupinus luteus L. Łubin żółty

40. Medicago doliata Carmign. Lucerna kolczasta

41. Medicago italica (Mill.) Fiori lucerna włoska

42. Medicago littoralis Rohde ex Loisel. lucerna nadbrzeżna

43. Medicago lupulina L. Lucerna chmielowa

44. Medicago murex Willd. lucerna ostrostrąkowa

45. Medicago polymorpha L. lucerna wielokształtna

46. Medicago rugosa Desr. lucerna pomarszczona

47. Medicago sativa L. Lucerna siewna

48. Medicago scutellata (L.) Mill. lucerna tarczowata

49. Medicago truncatula Gaertn. lucerna ściętolistkowa

50. Medicago × varia T. Martyn Lucerna piaskowa

51. Onobrychis viciifolia Scop. Esparceta siewna

52. Ornithopus compressus L. seradela zwarta

53. Ornithopus sativus Brot. seradela pastewna

54. Pisum sativum L. (partim) Groch siewny

55. Trifolium alexandrinum L. Koniczyna egipska (koniczyna aleksandryjska)

56. Trifolium fragiferum L. koniczyna rozdęta

57. Trifolium glanduliferum Boiss. koniczyna gruczołkowata

58. Trifolium hirtum All. koniczyna kosmata

59. Trifolium hybridum L. Koniczyna białoróżowa (koniczyna szwedzka)

60. Trifolium incarnatum L. Koniczyna krwistoczerwona (koniczyna inkarnatka)

61. Trifolium isthmocarpum Brot. koniczyna przewężona

62. Trifolium michelianum Savi koniczyna Michela

63. Trifolium pratense L. Koniczyna łąkowa (koniczyna czerwona)

64. Trifolium repens L. Koniczyna biała

65. Trifolium resupinatum L. Koniczyna perska

66. Trifolium squarrosum L. koniczyna łuskowata

67. Trifolium subterraneum L. koniczyna podziemna

68. Trifolium vesiculosum Savi Koniczyna pęcherzykowata

69. Trigonella foenum-graecum L. Kozieradka pospolita

70. Vicia benghalensis L. Wyka bengalska

71. Vicia faba L. (partim) Bobik

72. Vicia pannonica Crantz Wyka pannońska

73. Vicia sativa L. Wyka siewna

74. Vicia villosa Roth. Wyka kosmata

75. Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb. Brukiew pastewna

76. Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef. var. medullosa Thell. + var. viridis L. Kapusta pastewna

77. Phacelia tanacetifolia Benth. Facelia błękitna

78. Plantago lanceolata L. Babka lancetowata

79. Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers. Rzodkiew oleista

III. Rośliny oleiste i włókniste

80. Arachis hypogea L. Orzech ziemny

81. Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs Rzepik

82. Brassica juncea (L.) Czern. Gorczyca sarepska

83. Brassica napus L. (partim) Rzepak

84. Brassica nigra (L.) W.D.J. Koch Gorczyca czarna

85. Cannabis sativa L. Konopie

86. Carthamus tinctorius L. Krokosz barwierski (saflor barwierski)

87. Carum carvi L. Kminek zwyczajny

88. Gossypium spp. Bawełna

89. Helianthus annuus L. Słonecznik

90. Linum usitatissimum L. Len zwyczajny

91. Papaver somniferum L. Mak

92. Sinapis alba L. Gorczyca biała

93. Glycine max (L.) Merr. Soja

IV. Rośliny zbożowe

94. Avena nuda L. Owies nagi / Owies nagoziarnisty

95. Avena sativa L. (including A. byzantina K. Koch) Owies zwyczajny i owies bizantyjski

96. Avena strigosa Schreb. Owies szorstki / Owies owsik

97. Hordeum vulgare L. Jęczmień

97.1 Jęczmień - dwurzędowy

97.2 Jęczmień - sześciorzędowy

98. Oryza sativa L. Ryż

99. Phalaris canariensis L. Mozga kanaryjska (kanar)

100. Secale cereale L. Żyto

101. Sorghum bicolor (L.) Moench Sorgo zwyczajne

102. Sorghum sudanense (Piper) Stapf Trawa sudańska

103. Sorghum bicolor (L.) Moench × Sorghum sudanense (Piper) Stapf. Mieszańce będące wynikiem krzyżowan Sorghum bicolor i Sorghum sudanense

104. ×Triticosecale Wittm. ex A. Camus Mieszańce powstałe ze skrzyżowania gatunku rodzaju Triticum gatunkiem rodzaju Secale

105. Triticum aestivum L. Pszenica zwyczajna

106. Triticum durum Desf. Pszenica twarda

107. Triticum spelta L. Pszenica orkisz

108. Zea mays L. (partim) Kukurydza

V. Ziemniaki

109. Solanum tuberosum L. Ziemniak

Wykaz podmiotów odpowiedzialnych za zachowanie odmian oraz instytucja posiadająca listę tych

podmiotów

I. Królestwo Belgii
a) Instytucja posiadająca wykaz podmiotów odpowiedzialnych za zachowanie odmian
b) Wykaz podmiotów odpowiedzialnych za: zachowanie odmian
II. Republika Bułgarii
a) Instytucja posiadająca wykaz podmiotów odpowiedzialnych za zachowanie odmian
b) Wykaz podmiotów odpowiedzialnych za: zachowanie odmian
III. Republika Czeska
a) Instytucja posiadająca wykaz podmiotów odpowiedzialnych za zachowanie odmian
b) Wykaz podmiotów odpowiedzialnych za: zachowanie odmian
IV. Królestwo Danii
a) Instytucja posiadająca wykaz podmiotów odpowiedzialnych za zachowanie odmian
b) Wykaz podmiotów odpowiedzialnych za: zachowanie odmian
V. Republika Federalna Niemiec
a) Instytucja posiadająca wykaz podmiotów odpowiedzialnych za zachowanie odmian
b) Wykaz podmiotów odpowiedzialnych za: zachowanie odmian
VI. Republika Estonii
a) Instytucja posiadająca wykaz podmiotów odpowiedzialnych za zachowanie odmian
b) Wykaz podmiotów odpowiedzialnych za: zachowanie odmian
VII. Irlandia
a) Instytucja posiadająca wykaz podmiotów odpowiedzialnych za zachowanie odmian
b) Wykaz podmiotów odpowiedzialnych za: zachowanie odmian
VIII. Republika Grecka
a) Instytucja posiadająca wykaz podmiotów odpowiedzialnych za zachowanie odmian
b) Wykaz podmiotów odpowiedzialnych za: zachowanie odmian
IX. Królestwo Hiszpanii
a) Instytucja posiadająca wykaz podmiotów odpowiedzialnych za zachowanie odmian
b) Wykaz podmiotów odpowiedzialnych za: zachowanie odmian
X. Republika Francuska
a) Instytucja posiadająca wykaz podmiotów odpowiedzialnych za zachowanie odmian
b) Wykaz podmiotów odpowiedzialnych za: zachowanie odmian
XI. Republika Chorwacji
a) Instytucja posiadająca wykaz podmiotów odpowiedzialnych za zachowanie odmian
b) Wykaz podmiotów odpowiedzialnych za: zachowanie odmian
XII. Republika Włoska
a) Instytucja posiadająca wykaz podmiotów odpowiedzialnych za zachowanie odmian
b) Wykaz podmiotów odpowiedzialnych za: zachowanie odmian
XIII. Republika Cypryjska
a) Instytucja posiadająca wykaz podmiotów odpowiedzialnych za zachowanie odmian
b) Wykaz podmiotów odpowiedzialnych za: zachowanie odmian
XIV. Republika Łotewska
a) Instytucja posiadająca wykaz podmiotów odpowiedzialnych za zachowanie odmian
b) Wykaz podmiotów odpowiedzialnych za: zachowanie odmian
XV. Republika Litewska
a) Instytucja posiadająca wykaz podmiotów odpowiedzialnych za zachowanie odmian
b) Wykaz podmiotów odpowiedzialnych za: zachowanie odmian
XVI. Wielkie Księstwo Luksemburga
a) Instytucja posiadająca wykaz podmiotów odpowiedzialnych za zachowanie odmian
b) Wykaz podmiotów odpowiedzialnych za: zachowanie odmian
XVII. Republika Węgierska
a) Instytucja posiadająca wykaz podmiotów odpowiedzialnych za zachowanie odmian
b) Wykaz podmiotów odpowiedzialnych za: zachowanie odmian
XVIII. Republika Malty
a) Instytucja posiadająca wykaz podmiotów odpowiedzialnych za zachowanie odmian
b) Wykaz podmiotów odpowiedzialnych za: zachowanie odmian
XIX. Królestwo Niderlandów
a) Instytucja posiadająca wykaz podmiotów odpowiedzialnych za zachowanie odmian
b) Wykaz podmiotów odpowiedzialnych za: zachowanie odmian
XX. Republika Austrii
a) Instytucja posiadająca wykaz podmiotów odpowiedzialnych za zachowanie odmian
b) Wykaz podmiotów odpowiedzialnych za: zachowanie odmian
XXI. Rzeczpospolita Polska
a) Instytucja posiadająca wykaz podmiotów odpowiedzialnych za zachowanie odmian
b) Wykaz podmiotów odpowiedzialnych za: zachowanie odmian
XXII. Republika Portugalska
a) Instytucja posiadająca wykaz podmiotów odpowiedzialnych za zachowanie odmian
b) Wykaz podmiotów odpowiedzialnych za: zachowanie odmian
XXIII. Rumunia
a) Instytucja posiadająca wykaz podmiotów odpowiedzialnych za zachowanie odmian
b) Wykaz podmiotów odpowiedzialnych za: zachowanie odmian
XXIV. Republika Słowenii
a) Instytucja posiadająca wykaz podmiotów odpowiedzialnych za zachowanie odmian
b) Wykaz podmiotów odpowiedzialnych za: zachowanie odmian
XXV. Republika Słowacka
a) Instytucja posiadająca wykaz podmiotów odpowiedzialnych za zachowanie odmian
b) Wykaz podmiotów odpowiedzialnych za: zachowanie odmian
XXVI. Republika Finlandii
a) Instytucja posiadająca wykaz podmiotów odpowiedzialnych za zachowanie odmian
b) Wykaz podmiotów odpowiedzialnych za: zachowanie odmian
XXVII. Królestwo Szwecji
a) Instytucja posiadająca wykaz podmiotów odpowiedzialnych za zachowanie odmian
b) Wykaz podmiotów odpowiedzialnych za: zachowanie odmian
XXVIII. Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej
a) Instytucja posiadająca wykaz podmiotów odpowiedzialnych za zachowanie odmian
b) Wykaz podmiotów odpowiedzialnych za: zachowanie odmian
XXIX. Konfederacja Szwajcarska
a) Instytucja posiadająca wykaz podmiotów odpowiedzialnych za zachowanie odmian
b) Wykaz podmiotów odpowiedzialnych za: zachowanie odmian
XXX. Republika Islandii
a) Instytucja posiadająca wykaz podmiotów odpowiedzialnych za zachowanie odmian
b) Wykaz podmiotów odpowiedzialnych za: zachowanie odmian
XXXI. Królestwo Norwegii
a) Instytucja posiadająca wykaz podmiotów odpowiedzialnych za zachowanie odmian
b) Wykaz podmiotów odpowiedzialnych za: zachowanie odmian

LEGENDA

1. Wspólny katalog odmian gatunków roślin rolniczych jest publikowany zgodnie z postanowieniami art. 17 dyrektywy Rady 2002/53/WE z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie wspólnego katalogu odmian roślin rolniczych 1 .

W związku z wejściem w życie Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) wspólny katalog obejmuje również odmiany z krajów EFTA spełniające wymogi tego porozumienia 2 .

Zgodnie z Umową między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącą handlu produktami rolnymi 3  wspólny katalog obejmuje także dopuszczone w Szwajcarii odmiany gatunków spełniające wymogi umowy.

Niniejszy katalog zawiera wszystkie odmiany, których materiał siewny, stosownie do art. 16 wyżej wymienionej dyrektywy, nie jest przedmiotem - w EOG - ograniczeń w obrocie odnoszących się do odmiany, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w art. 16 ust. 2 i art. 18 wyżej wymienionej dyrektywy.

Odmiany zgłoszone w ramach dyrektywy Komisji 2008/62/WE z dnia 20 czerwca 2008 r. przewidującej pewne odstępstwa w odniesieniu do rejestracji populacji miejscowych i odmian roślin rolniczych przystosowanych naturalnie do warunków lokalnych i regionalnych i zagrożonych erozją genetyczną oraz obrót materiałem siewnym i sadzeniakami ziemniaka tych populacji miejscowych i odmian 4  określane są jako "odmiany chronione".

2. Wspólny katalog odmian gatunków roślin rolniczych został opublikowany po raz pierwszy dnia 21 lipca 1975 r. 5 . Niniejsze 37. pełne wydanie katalogu zastępuje 36. pełne wydanie 6 . Zestawiono w nim odmiany, które od dnia 29 października 2018 r. najpóźniej 7  nie są już przedmiotem ograniczeń w obrocie, odnoszących się do odmiany,
3. Katalog podzielony jest według gatunków objętych dyrektywą. W obrębie każdego gatunku lub - gdzie dotyczy - podgatunku wyszczególnia on odmiany w porządku alfabetycznym przyjętych dla nich nazw odmian. Są to:
a) nazwy, pod którymi odmiana jest oficjalnie zarejestrowana w państwach członkowskich lub państwie EFTA; zgodnie z art. 9 ust. 2 dyrektywy 2002/53/WE nowe odmiany mogą zostać zarejestrowane w państwie członkowskim lub państwie EFTA wyłącznie pod jedną nazwą. Ta sama odmiana może zostać zarejestrowana w innym państwie członkowskim lub państwie EFTA pod inną nazwą tylko w uzasadnionych przypadkach;
b) inne nazwy, pod którymi materiał siewny odmiany nadal znajduje się w obrocie (stare odmiany).

Dla ułatwienia, gdy materiał siewny jednej odmiany jest wprowadzany do obrotu pod kilkoma nazwami, została wybrana jedna nazwa formalna. Z reguły nazwa ta jest oficjalną nazwą nadaną odmianie w pierwszym znanym kraju rejestrującym. Wszystkie szczegóły dotyczące odmiany zostały umieszczone pod tą nazwą.

Dla innych nazw odmian przy odpowiedniej nazwie formalnej została umieszczona adnotacja.

4. Katalog zawiera cztery kolumny:
- kolumna 1: "Odmiana",
- kolumna 2: "Kraj rejestrujący należący do UE",
- kolumna 3: "Kraj rejestrujący EFTA",
- kolumna 4: "Uwagi".

Kolumna 1 zestawia wszystkie nazwy odmian w porządku alfabetycznym.

Dla nazw formalnych informacje odnoszące się do odmian są podane w czterech kolumnach w sposób wyjaśniony w ust. 5.

Dla innych nazw w kolumnie 4 umieszczona jest adnotacja do nazwy formalnej, jak pokazano na następującym przykładzie:

BETA VULGARIS L.

1234
Matura= Matador
5. W przypadku nazw formalnych następujące informacje odnoszące się do odmiany przedstawiono w czterech kolumnach:
5.1. Kolumna 1

Bezpośrednio pod nazwą formalną zostały powtórzone (w porządku alfabetycznym) i poprzedzone myślnikiem inne nazwy tej odmiany, pod którymi oficjalnie zarejestrowano ją w państwach członkowskich lub państwie EFTA; podano tylko jedną na kraj rejestrujący.

Dla nazw odmian nieuwzględnionych zob. pkt 5.3.

5.2. Kolumny 2 i 3
- Gwiazdka pojawia się przed skrótem każdego państwa członkowskiego lub państwa EFTA posiadającego oficjalnie zarejestrowaną odmianę.
- Gdy rejestracja opierała się wyłącznie na kryteriach odrębności, wyrównania i trwałości oraz pod warunkiem, że odnośna odmiana była zarejestrowana w innym państwie członkowskim lub państwie EFTA z wymogiem wartości gospodarczej, gwiazdka pojawia się w nawiasie.
- W większości przypadków za skrótem państwa występuje liczba. Liczba ta określa podmiot odpowiedzialny za zachowanie odmiany w kraju rejestrującym. Nazwy podmiotów odpowiadających tym liczbom umieszczono w załączniku zatytułowanym "Wykaz podmiotów odpowiedzialnych za zachowanie odmian oraz instytucji posiadających wykaz tych podmiotów".
- Jeśli "x" zastępuje tę liczbę, oznacza to, że istnieje kilka podmiotów uważanych za odpowiedzialne za zachowanie odmiany w kraju rejestrującym. Ich nazwy można uzyskać od instytucji wskazanej w wykazie dla odpowiedniego państwa członkowskiego lub państwa EFTA.
- Gdy liczba lub "x" są podkreślone, oznacza to, że odnośne podmioty są także odpowiedzialne za zachowanie odmiany w innych krajach rejestrujących, dla których gwiazdka pojawia się bez liczby lub "x".
- Wyżej wspomniane przypisy zostały podane w wierszu odpowiadającym nazwie, pod którą odmiana została oficjalnie zarejestrowana w odnośnym państwie członkowskim lub państwie EFTA (zob. pkt. 5.1).
5.3. Kolumna 4

W kolumnie tej zostały podane następujące informacje:

- ploidalność odmiany zaznaczono odpowiednio literą "D" (diploid), "P" (poliploid lub triploid) lub "T" (tetraploid),
- ploidalność zarówno komponentów matecznych, jak i zapylaczy w produkcji nasiennej buraka cukrowego i pastewnego ustalono następująco:
1.2 ndiploid bez męskiej sterylności
2.2 n × 2 ndiploid męskosterylny x zapylacz diploidalny
3.4 n × 2 ntetraploid męskosterylny x zapylacz diploidalny
4.2 n × 4 ndiploid męskosterylny x zapylacz tetraploidalny
5.2 n × (2 n + 4 n)diploid męskosterylny x zapylacz anizoploidalny
6.4 ntetraploid bez męskiej sterylności
7.2 n + 4 nanizoploid; (diploid bez męskiej sterylności + tetraploid bez męskiej sterylności)
- odmiany jednokiełkowe i wielokiełkowe są oznaczone odpowiednio literą "m" i "M",
- odmiany mieszańcowe są oznaczone literą "H",
- nazwy nieuwzględnione w pkt 5.1 zostały podane w porządku alfabetycznym, a za nimi umieszczono skrót dla państwa członkowskiego lub państwa EFTA, w którym ta nazwa jest używana,
- nazwa dłużej niedozwolona zgodnie z postanowieniami pkt 3 lub która została skorygowana, lecz była wyszczególniona w poprzednim wydaniu katalogu, została podana tylko dla informacji, poprzedzona skrótem "ant.",
- autoryzacje zakazujące obrót materiałem siewnym danej odmiany (zob. art. 16 ust. 2 lub art. 18 dyrektywy) są oznaczone skrótem "ex", za którym podano skrót państwa członkowskiego lub państwa EFTA oraz datę autoryzacji; jeżeli ta autoryzacja jest ograniczająca, pojawiają się litery "lim.",
- gdy odmiana została skreślona z katalogu oraz okres dla kwalifikacji i obrotu materiałem siewnym dozwolony jest zgodnie z art. 15 ust. 2 dyrektywy 2002/53/WE, czas trwania tego okresu powinien być określony poprzez datę wygaśnięcia, poprzedzoną literą "f".

Inne informacje są podawane na bieżąco w spisie przypisów.

grafika

1 Dz.U. L 193 z 20.7.2002, s. 1.
2 Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, 1992.
3 Dz.U. L 114 z 30.4.2002, s. 132. Zmiany wprowadzające wspólny katalog odmian gatunków roślin rolniczych zostały opublikowane w Dz.U. L 136 z 30.5.2009, s. 2.
4 Dz.U. L 162 z 21.6.2008, s. 13.
5 Dz.U. C 164 z 21.7.1975, s. 1.
6 Dz.U. C 433 z 15.12.2017, s. 1.
7 7. suplement do 36. pełnego wydania (Dz.U. C 393 z 29.10.2018, s. 1).