Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2010.111A.1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 30 kwietnia 2010 r.

WSPÓLNOTOWY KATALOG ODMIAN ROŚLIN WARZYWNYCH

3. suplement do 28. pełnego wydania

(2010/C 111 A/01)

(Dz.U.UE C z dnia 30 kwietnia 2010 r.)

LEGENDA

1. Niniejszy 3. suplement do 28. pełnego wydania Wspólnego katalogu odmian gatunków roślin warzywnych(1) wprowadza zmiany, które wynikły z konieczności uwzględnienia otrzymanych przez Komisję informacji z państw członkowskich.

2. Niniejszy suplement utrzymuje podziały przyjęte w 28. pełnym wydaniu. Można odnosić się do legendy tego wydania.

3. Niniejszy suplement obejmuje okres do dnia 28 lutego 2010 r.

4. Zmiany w porównaniu z 28. pełnym wydaniem są zaznaczone w kolumnie 4 w następujący sposób:

– "(add.)" oznacza nową pozycję wprowadzoną do wspólnego katalogu,

– "(mod.)" oznacza zmianę istniejącej pozycji. Wskazówki odnoszące się do tej pozycji w niniejszym suplemencie zastępują wskazówki obecne w 28. pełnym wydaniu,

– "(del.)" oznacza, że wskazana pozycja wraz ze wskazówkami odnoszącymi się do niej została skreślona ze wspólnego katalogu.

5. Niniejszy suplement dotyczy notyfikowanych odmian, wobec których zastosowano przepisy art. 16 ust. 1 dyrektywy Rady 2002/55/WE(2).

6. W przypadku gdy numer podmiotu odpowiedzialnego za zachowanie odmiany nie pojawia się w 28. pełnym wydaniu, jego nazwę i adres można otrzymać z instytucji wskazanej w wykazie dla odpowiedniego państwa członkowskiego lub państwa EFTA.

______

(1) Dz.U. C 248 A z 16.10.2009, s. 1.

(2) Dz.U. L 193 z 20.7.2002, s. 33.

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

1. ALLIUM CEPA L.

grafika

2. ALLIUM FISTULOSUM L. - JAPANESE BUNCHING ONION / WELSH ONION

grafika

3. ALLIUM PORRUM L. - LEEK

grafika

4. ALLIUM SATIVUM L. - GARLIC

grafika

5. ALLIUM SCHOENOPRASUM L. - CHIVES

grafika

7. APIUM GRAVEOLENS L. - CELERY

grafika

9. BETA VULGARIS L.

grafika

10. BRASSICA OLERACEA L.

grafika

11. BRASSICA RAPA L.

grafika

12. CAPSICUM ANNUUM L. - CHILI, PEPPER

grafika

13. CICHORIUM ENDIVIA L. - ENDIVE

grafika

14. CICHORIUM INTYBUS L. - CHICORY

grafika

15. CITRULLUS LANATUS (THUNB.) MATSUM. ET NAKAI - WATERMELON

grafika

16. CUCUMIS MELO L. - MELON

grafika

17. CUCUMIS SATIVUS L. - CUCUMBER/GHERKIN

grafika

19. CUCURBITA PEPO L. - MARROW OR COURGET

grafika

21. DAUCUS CAROTA L. - CARROT

grafika

23. LACTUCA SATIVA L. - LETTUCE

grafika

24. LYCOPERSICON ESCULENTUM MILL. - TOMATO

grafika

25. PETROSELINUM CRISPUM (MILL.) NYMAN EX A. W. HILL - PARSLEY

grafika

27. PHASEOLUS VULGARIS L. - FRENCH BEAN

grafika

28. PISUM SATIVUM L. (PARTIM) - PEA

grafika

29. RAPHANUS SATIVUS L.

grafika

32. SOLANUM MELONGENA L. - AUBERGINE / EGG PLANT

grafika

33. SPINACIA OLERACEA L. - SPINACH

grafika

35. VICIA FABA L. (PARTIM) - BROAD BEAN

grafika

36. ZEA MAYS L. (PARTIM)

grafika

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.