Wspólne stanowisko 2006/380/WPZiB aktualizujące wspólne stanowisko 2001/931/WPZiB w sprawie zastosowania szczególnych środków w celu zwalczania terroryzmu i uchylające wspólne stanowisko 2006/231/WPZiB

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2006.144.25

Akt jednorazowy
Wersja od: 29 maja 2006 r.

WSPÓLNE STANOWISKO RADY 2006/380/WPZiB
z dnia 29 maja 2006 r.
aktualizujące wspólne stanowisko 2001/931/WPZiB w sprawie zastosowania szczególnych środków w celu zwalczania terroryzmu i uchylające wspólne stanowisko 2006/231/WPZiB

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 15 i 34,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dniu 27 grudnia 2001 r. Rada przyjęła wspólne stanowisko 2001/931/WPZiB w sprawie zastosowania szczególnych środków w celu zwalczania terroryzmu(1).

(2) W dniu 20 marca 2006 r. Rada przyjęła wspólne stanowisko 2006/231/WPZiB aktualizujące wspólne stanowisko 2001/931/WPZiB(2).

(3) Wspólne stanowisko 2001/931/WPZiB przewiduje dokonywanie przeglądu w regularnych odstępach czasu.

(4) Postanowiono zaktualizować załącznik do wspólnego stanowiska 2001/931/WPZiB i uchylić wspólne stanowisko 2006/231/WPZiB.

(5) Lista została opracowana zgodnie z kryteriami określonymi w art. 1 ust. 4 wspólnego stanowiska 2001/931/WPZiB,

PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE STANOWISKO:

Artykuł  1

Lista osób, grup i podmiotów, do których stosuje się wspólne stanowisko 2001/931/WPZiB, jest zawarta w załączniku do niego.

Artykuł  2

Niniejszym uchyla się wspólne stanowisko 2006/231/WPZiB.

Artykuł  3

Niniejsze wspólne stanowisko staje się skuteczne z dniem jego przyjęcia.

Artykuł  4

Niniejsze wspólne stanowisko zostaje opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 29 maja 2006 r.
W imieniu Rady
M. BARTENSTEIN
Przewodniczący

______

(1) Dz.U. L 344 z 28.12.2001, str. 93.

(2) Dz.U. L 82 z 21.3.2006, str. 20.

ZAŁĄCZNIK 

Wykaz osób, grup i podmiotów, określonych w art. 1(1)

1. OSOBY

1) ABOU, Rabah Naami (vel Naami Hamza; vel Mihoubi Faycal; vel Fellah Ahmed; vel Dafri Rèmi Lahdi) ur. 1.2.1966 w Algierze (Algieria) (członek al-Takfir i al-Hijra);

2) ABOUD, Maisi (vel szwajcarski Abderrahmane) ur. 17.10.1964 w Algierze (Algieria) (członek al-Takfir i al-Hijra);

3) * ALBERDI URANGA, Itziar (działacz E.T.A.) ur. 7.10.1963 w Durango (Biscay), dowód tożsamości nr 78.865.693;

4) * ALBISU IRIARTE, Miguel (działacz E.T.A.; członek Gestoras Pro-amnistía) ur. 7.6.1961 w San Sebastián (Guipúzcoa), dowód tożsamości nr 15.954.596;

5) AL-MUGHASSIL, Ahmad Ibrahim (vel ABU OMRAN; vel AL-MUGHASSIL, Ahmed Ibrahim) ur. 26.6.1967 w Qatif-Bab al Shamal, Arabia Saudyjska; obywatel Arabii Saudyjskiej;

6) AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, ur. w Al Ihsa, Arabia Saudyjska; obywatel Arabii Saudyjskiej;

7) AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, ur. 16.10.1966 w Tarut, Arabia Saudyjska; obywatel Arabii Saudyjskiej;

8) * APAOLAZA SANCHO, Iván (działacz E.T.A.; członek K.Madrid) ur. 10.11.1971 w Beasain (Guipúzcoa), dokument tożsamości nr 44.129.178;

9) ARIOUA, Azzedine ur. 20.11.1960 w Costantine (Algieria) (członek al-Takfir i al-Hijra);

10) ARIOUA, Kamel (vel Lamine Kamel) ur. 18.8.1969 w Costantine (Algieria) (członek al-Takfir i al-Hijra);

11) ASLI, Mohamed (vel Dahmane Mohamed) ur. 13.5.1975 w Ain Taya (Algieria) (członek al-Takfir i al-Hijra);

12) ASLI, Rabah ur. 13.5.1975 w Ain Taya (Algieria) (członek al-Takfir i al-Hijra);

13) * ARZALLUS TAPIA, Eusebio (działacz E.T.A.) ur. 8.11.1957 w Regil (Guipúzcoa), dokument tożsamości nr 15.927.207;

14) ATWA, Ali (vel BOUSLIM, Ammar Mansour; vel SALIM, Hassan Rostom), Liban, ur. w 1960 r. w Libanie; obywatel Libanu;

15) DARIB, Noureddine (vel Carreto; vel Zitoun Mourad) ur. 1.2.1972 w Algierii (członek al-Takfir i al-Hijra);

16) DJABALI, Abderrahmane (vel Touil) ur. 1.6.1970 w Algierii (członek al-Takfir i al-Hijra);

17) * ECHEBERRIA SIMARRO, Leire (działacz E.T.A.) ur. 20.12.1977 w Basauri (Bizcay), dokument tożsamości nr 45.625.646;

18) * ECHEGARAY ACHIRICA, Alfonso (aktywista E.T.A.) ur. 10.1.1958 w Plencia (Bizcay), dokument tożsamości nr 16.027.051;

19) EL-HOORIE, Ali Saed Bin Ali (vel AL-HOURI, Ali Saed Bin Ali; vel EL-HOURI, Ali Saed Bin Ali) ur. 10.7.1965 lub 11.7.1965 w El Dibabiya, Arabia Saudyjska; obywatel Arabii Saudyjskiej;

20) FAHAS, Sofiane Yacine ur. 10.9.1971 w Algierze (Algieria) (członek al-Takfir i al-Hijra);

21) * GOGEASCOECHEA ARRONATEGUI, Eneko (działacz E.T.A.), ur. 29.4.1967 w Guernica (Biscay), dokument tożsamości nr 44.556.097;

22) * IPARRAGUIRRE GUENECHEA, Ma Soledad (aktywista E.T.A.) ur. 25.4.1961 w Escoriaza (Navarra), dokument tożsamości nr 16.255.819;

23) * IZTUETA BARANDICA, Enrique (działacz E.T.A.) ur. 30.7.1955 w Santurce (Biscay), dokument tożsamości nr 14.929.950;

24) IZZ-AL-DIN, Hasan (vel GARBAYA, AHMED; vel SA-ID; vel SALWWAN, Samir), Liban, ur. w 1963 r. w Libanie, obywatel libański;

25) LASSASSI, Saber (vel Mimiche) ur. 30.11.1970 w Constantine (Algieria) (członek al-Takfir i al-Hijra);

26) MOHAMMED, Khalid Shaikh (vel ALI, Salem; vel BIN KHALID, Fahd Bin Adballah; vel HENIN, Ashraf Refaat Nabith; vel WADOOD, Khalid Adbul) ur. 14.4.1965 lub 1.3.1964 w Pakistanie, paszport nr 488555;

27) MOKTARI, Fateh (vel Ferdi Omar) ur. 26.12.1974 w Hussein Dey (Algieria) (członek al-Takfir i al-Hijra);

28) * MORCILLO TORRES, Gracia (działacz E.T.A.; członek Kas/Ekin) ur. 15.3.1967 w San Sebastián (Guipúzcoa), dokument tożsamości nr 72.439.052;

29) MUGHNIYAH, Imad Fa'iz (vel MUGHNIYAH, Imad Fayiz), wyższy oficer wywiadu HEZBOLLAH, ur. 7.12.1962 w Tayr Dibba, Liban, paszport nr 432298 (Liban);

30) * NARVÁEZ GOÑI, Juan Jesús (działacz E.T.A.) ur. 23.2.1961 w Pamplunie (Navarra), dokument tozsamości nr 15.841.101;

31) NOUARA, Farid ur. 25.11.1973 w Algierze (Algieria) (członek al-Takfir i al-Hijra);

32) * ORBE SEVILLANO, Zigor (działacz E.T.A.; członek Jarrai/Haika/Segi) ur. 22.9.1975 w Basauri (Biscay), dokument tożsamości nr 45.622.851;

33) * PALACIOS ALDAY, Gorka (działacz E.T.A.; członek K.Madrid) ur. 17.10.1974 w Baracaldo (Biscay), dokument tożsamości nr 30.654.356;

34) * PEREZ ARAMBURU, Jon Ińaki (działacz E.T.A.; członek Jarrai/Haika/Segi) ur. 18.9.1964 w San Sebastián (Guipúzcoa), dokument tożsamości nr 15.976.521;

35) * QUINTANA ZORROZUA, Asier (działacz E.T.A.; członek K.Madrid) ur. 27.2.1968 w Bilbao (Biscay), dokument tożsamości nr 30.609.430;

36) RESSOUS, Hoari (vel Hallasa Farid) ur. 11.9.1968 w Algierze (Algieria) (członek al-Takfir i al-Hijra);

37) * RUBENACH ROIG, Juan Luis (działacz E.T.A.; członek K.Madrid) ur. 18.9.1963 w Bilbao (Biscay), dokument tożsamości nr 18.197.545;

38) SEDKAOUI, Noureddine (vel Nounou) ur. 23.6.1963 w Algierze (Algieria) (członek al-Takfir i al-Hijra);

39) SELMANI, Abdelghani (vel Gano) ur. 14.6.1974 w Algierze (Algieria) (członek al-Takfir i al-Hijra);

40) SENOUCI, Sofiane ur. 15.4.1971 w Hussein Dey (Algieria) (członek al-Takfir i al-Hijra);

41) SISON, Jose Maria (vel Armando Liwanag, vel Joma, przywódca Komunistycznej Partii Filipin, w tym Nowej Armii Ludowej (NPA)) ur. 8.2.1939 w Cabugao, Filipiny;

42) TINGUALI, Mohammed (vel Mouh di Kouba) ur. 21.4.1964 w Blida (Algieria) (członek al-Takfir i al-Hijra);

43) * URANGA ARTOLA, Kemen (działacz E.T.A.; członek Herri Batasuna/E.H/Batasuna) ur. 25.5.1969 w Ondarroa (Biscay), dokument tożsamości nr 30.627.290;

44) * VALLEJO FRANCO, Ińigo (działacz E.T.A.) ur. 21.5.1976 w Bilbao (Biscay), dokument tożsamości nr 29.036.694;

45) * VILA MICHELENA, Fermín (działacz E.T.A.; członek Kas/Ekin) ur. 12.3.1970 w Irún (Guipúzcoa), dokument tożsamości nr 15.254.214;

2. GRUPY I PODMIOTY

1) Organizacja Abu Nidal (ANO), (vel Rewolucyjna Rada Fatah, Rewolucyjne Brygady Arabskie, Czarny Wrzesień i Rewolucyjna Organizacja Muzułmańskich Socjalistów);

2) Brygada Męczenników Al-Aksa;

3) Al-Aqsa e.V.;

4) Al-Takfir i Al-Hijra;

5) * Terytorialne Jednostki Antyimperialistyczne (Nuclei Territoriali Antimperialisti);

6) * Cooperativa Artigiana Fuoco ed Affini - Occasionalmente Spettacolare;

7) * Uzbrojone Jednostki na rzecz Komunizmu (Nuclei Armati per il Comunismo);

8) Aum Shinrikyo (vel AUM, vel Aum - Najwyższa Prawda, vel Aleph);

9) Babbar Khalsa;

10) * Komórka przeciwko Kapitałowi, Więzieniu, Strażnikom Więziennym i Celom Więziennym (CCCCC - Cellula Contro Capitale, Carcere i suoi Carcerieri e le sue Celle);

11) Komunistyczna Partia Filipin, w tym Nowa Armia Ludowa (NPA), Filipiny, powiązana z Jose Marią C. Sisonem (vel Armando Liwanag, vel Joma, przywódca Komunistycznej Partii Filipin, w tym NPA);

12) * Irlandzka Armia Kontynuacji (CIRA);

13) * Euskadi Ta Askatasuna/Tierra Vasca y Libertad/Kraj Basków i Wolność (E.T.A.) (Następujące organizacje są częścią grupy terrorystycznej E.T.A.: K.a.s., Xaki, Ekin, Jarrai-Haika-Segi, Gestoras pro-amnistía, Askatasuna, Batasuna (vel Herri Batasuna, vel Euskal Herritarrok));

14) Gama'a al.-Islamiyya (Grupa Islamska), (vel Al.-Gama'a al.-Islamiyya, IG);

15) Islamski Front Bojowników o Wielki Wschód (IBDA-C);

16) * Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre/Antyfaszystowskie Grupy Oporu Pierwszego Listopada (G.R.A.P.O.);

17) Hamas (w tym Hamas-Izz al.-Din al.-Qassem);

18) Hizbul Mudżahedin (HM);

19) Fundacja Ziemi Świętej na rzecz Pomocy i Rozwoju (Holy Land Foundation for Relief and Development);

20) Międzynarodowa Federacja Młodzieży Sikh (ISYF);

21) * Solidarność Międzynarodowa (Solidarietà Internazionale);

22) Kahane Chai (Kach);

23) Siły Zindabad Khalistan (Khalistan Zindabad Force) (KZF);

24) Partia Pracujących Kurdystanu (PKK), (vel KADEK; vel KONGRA-GEL);

25) Tamilskie Tygrysy (Tygrysy Wyzwolenia Tamilskiego Ilamu, LTTE);

26) * Ochotnicze Siły Lojalistyczne (LVF);

27) Organizacja Mujahedin-e Khalq (MEK lub MKO) (bez Narodowej Rady Oporu Iranu (NCRI)) (vel Narodowa Armia Wyzwolenia Iranu (NLA, zbrojny odłam MEK), Ludowy Mujahidin Iranu (PMOI), Muzułmańskie Stowarzyszenie Studentów Irańskich);

28) Narodowa Armia Wyzwolenia (Ejército de Liberación Nacional);

29) * Ochotnicy Orańscy (OV);

30) Palestyński Front Wyzwolenia (PLF);

31) Palestyński Dżihad Islamski (PIJ);

32) Ludowy Front Wyzwolenia Palestyny (PFLP);

33) Ludowy Front Wyzwolenia Palestyny - Dowództwo Generalne, (vel PFLP - Dowództwo Generalne, vel PFLP-GC);

34) * Prawdziwa IRA;

35) * Czerwone Brygady na rzecz Utworzenia Walczącej Partii Komunistycznej (Brigate Rosse per la Costruzione del Partito Comunista Combattente);

36) * Obrońcy Czerwonej Ręki (RHD);

37) Rewolucyjne Siły Zbrojne Kolumbii (FARC);

38) * Komórki Rewolucyjne/Epanastatiki Pirines;

39) * Rewolucyjna Organizacja 17 listopada/Dekati Evdomi Noemvri;

40) Partia/Front/Armia Wyzwolenia Ludu Tureckiego (DHKP-C) (vel Devrimci Sol (Lewica Rewolucyjna), Dev Sol);

41) Świetlisty Szlak (SL) (Sendero Luminoso);

42) Stichting Al. Aqsa (vel Stichting Al. Aqsa Nederland, vel Al. Aqsa Nederland);

43) * Brygada Dwudziestego Lipca (Brigata XX Luglio);

44) * Stowarzyszenie Obrony Ulsteru/Bojownicy o Wolność Ulsteru (UDA/UFF);

45) Zjednoczone Siły Samoobrony Kolumbii/Grupa Kolumbijska (AUC) (Autodefensas Unidas de Colombia);

46) * Jednostka na rzecz Proletariackiej Inicjatywy Rewolucyjnej (Nucleo di Iniziativa Proletaria Rivoluzionaria);

47) * Jednostki na rzecz Inicjatywy Proletariackiej (Nuclei di Iniziativa Proletaria);

48) * Nieformalna Federacja Anarchistyczna (F.A.I. - Federazione Anarchica Informale);

______

(1) Osoby, grupy i podmioty oznaczone symbolem * są objęte jedynie art. 4 wspólnego stanowiska 2001/931/WPZiB.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.