Wspólne Przedsięwzięcie Shift2Rail - Publikacja końcowych sprawozdań finansowych za rok budżetowy 2019.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2020.370.48

Akt nienormatywny
Wersja od: 3 listopada 2020 r.

WSPÓLNE PRZEDSIĘWZIĘCIE SHIFT2RAIL
Publikacja końcowych sprawozdań finansowych za rok budżetowy 2019

(2020/C 370/48)

(Dz.U.UE C z dnia 3 listopada 2020 r.)

Pełna publikacja końcowych sprawozdań finansowych znajduje się pod następującym adresem:

https://shift2rail.org/about-shift2rail/reference-documents/annual-accounts/

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.