Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2014.154.4

| Akt nienormatywny
Wersja od: 22 maja 2014 r.

WSPÓLNE PRZEDSIĘWZIĘCIE SESAR

ZMIENIONY BUDŻET 2013 I BUDŻET 2014

(2014/C 154/04)

(Dz.U.UE C z dnia 22 maja 2014 r.)

ZMIENIONY BUDŻET 2013

ZESTAWIENIE DOCHODÓW

(EUR)
Tytuł/RozdziałŚrodki na zobowiązaniaŚrodki na płatności
Budżet 2013 przeg. przez RAPrzesunięcia w ramach upr. dyr. wyk.Wynik budżetowy 2012 + zmiana budżetuZmieniony budżet 2013Budżet 2013 przeg. przez RAPrzesunięcia w ramach upr. dyr. wyk.Wynik budżetowy 2012 + zmiana budżetuZmieniony budżet 2013
1. Wkład Unii Europejskiej59 881 72059 881 72091 631 020- 14 095 50577 535 515
1.1. Siódmy program ramowy w zakresie badań i rozwoju technologicznego59 881 72059 881 72046 631 020- 3 690 17442 940 846
1.2. Program dla sieci transeuropejskich45 000 000- 10 405 33134 594 669
2. Wkład Eurocontrolu12 790 000- 6 400 0006 390 00012 790 000- 5 109 0007 681 000
2.1. Wkład pieniężny12 790 000- 6 400 0006 390 00012 790 000- 5 109 0007 681 000
3. Wkłady innych członków4 246 3614 246 3614 246 3614 246 361
3.1. Wkład pieniężny4 246 3614 246 3614 246 3614 246 361
4. Pozostałe dochody100 0005 639 8565 739 856100 00015 840 788100 000
4.1. Dochody z uzyskanych odsetek400 000400 000400 000400 000
4.2. Dochody z odzyskanych podatków
4.3. Dochody związane z programem od stron, które nie są członkami
4.4. Dochody wyjątkowe - umorzenia5 639 8565 639 856
4.5. Odsetki do zwrócenia do UE- 300 000- 300 000- 300 000- 300 000
Wynik budżetowy za poprzedni rok7 964 6717 964 67115 840 788
DOCHÓD OGÓŁEM77 018 0817 204 52784 222 608108 767 381- 3 363 717105 403 664

ZESTAWIENIE WYDATKÓW

(EUR)
Tytuł/RozdziałŚrodki na zobowiązaniaŚrodki na płatności
Budżet 2013 przeg. przez RAPrzesunięcia w ramach upr. dyr. wyk.Wynik budżetowy 2012 + zmiana budżetuZmieniony budżet 2013Budżet 2013 przeg. przez RAPrzesunięcia w ramach upr. dyr. wyk.Wynik budżetowy 2012 + zmiana budżetuZmieniony budżet 2013
1. Wydatki na personel5 970 000- 200 0005 770 0005 970 000- 200 0005 770 000
1.1. Wydatki na personel, zgodnie z planem zatrudnienia3 460 000- 89 1463 370 8543 460 000- 89 1463 370 854
1.2. Personel kontraktowy, personel tymczasowy380 000109 146489 146380 000109 146489 146
1.3. Pracownicy oddelegowani przez członków1 300 000- 20 000- 100 0001 180 0001 300 000- 20 000- 100 0001 180 000
1.4. Oddelegowani eksperci krajowi170 000170 000170 000170 000
1.5. Koszty misji500 000- 50 000- 80 000370 000500 000- 50 000- 80 000370 000
1.6. Pozostałe wydatki na personel160 00050 000- 20 000190 000160 00050 000- 20 000190 000
2. Wydatki administracyjne3 274 600- 133 3683 141 2333 274 600- 133 3683 141 233
2.1. Wynajem budynków i powiązane koszty905 60065 000- 20 000950 600905 60065 000- 20 000950 600
2.2. Majątek ruchomy i powiązane koszty50 00050 00050 00050 000
2.3. PR i imprezy300 000300 000300 000300 000
2.4. Opłaty pocztowe i telekomunikacyjne243 000- 37 000206 000243 000- 37 000206 000
2.5. Wydatki zarządu30 000- 10 00020 00030 000- 10 00020 000
2.6. Bieżące wydatki administracyjne300 000- 109 633- 47 368143 000300 000- 109 633- 47 368143 000
2.7. Wydatki na infrastrukturę informatyczną i techniczną1 350 00081 6331 431 6331 350 00081 6331 431 633
2.8. Usługi wsparcia administracyjnego96 000- 56 00040 00096 000- 56 00040 000
3. Wydatki operacyjne67 773 481- 12 371 72955 401 75299 522 781- 3 030 35096 492 432
3.1. Badania/rozwój technologiczny prowadzone przez wspólne przedsięwzięcie SESAR29 824 00025 577 75255 401 75231 782 560- 10 623 68921 158 871
3.2. Badania/rozwój technologiczny prowadzone przez Eurocontrol
3.3. Badania/rozwój technologiczny prowadzone przez członków37 949 481- 37 949 48167 740 2217 593 34075 333 561
WYDATKI OGÓŁEM77 018 081- 12 705 09764 312 985108 767 381- 3 363 717105 403 664
WYNIK BUDŻETOWY19 909 62419 909 624

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  I

WKŁAD RZECZOWY I WYDATKI RZECZOWE

WKŁAD RZECZOWY
(EUR)
Tytuł/RozdziałŚrodki na zobowiązania
Budżet 2013 przeg. przez RAPrzesunięcia w ramach upr. dyr. wyk.Wynik budżetowy 2012 + zmiana budżetuZmieniony budżet 2013
1. Wkład Unii Europejskiej
1.1. Siódmy program ramowy w zakresie badań i rozwoju technologicznego
1.2. Program dla sieci transeuropejskich
2. Wkład Eurocontrolu75 500 00075 500 000
2.1. Wkład pieniężny
2.2. Wkład rzeczowy75 500 00075 500 000
3. Wkłady innych członków37 949 481- 37 949 481
3.1. Wkład pieniężny
3.2. Wkład rzeczowy37 949 481- 37 949 481
4. Pozostałe dochody
4.1. Dochody z uzyskanych odsetek
4.2. Dochody z odzyskanych podatków
4.3. Dochody związane z programem od stron, które nie są członkami
4.4. Dochody wyjątkowe
4.5. Odsetki do zwrócenia do UE
Wynik budżetowy za poprzedni rok
DOCHÓD OGÓŁEM113 449 481- 37 949 48175 500 000

WYDATKI RZECZOWE

(EUR)
Tytuł/RozdziałŚrodki na zobowiązania
Budżet 2013 przeg. przez RAPrzesunięcia w ramach upr. dyr. wyk.Wynik budżetowy 2012 + zmiana budżetuZmieniony budżet 2013
1. Wydatki na personel
1.1. Wydatki na personel, zgodnie z planem zatrudnienia
1.2. Personel kontraktowy, personel tymczasowy
1.3. Pracownicy oddelegowani przez członków
1.4. Oddelegowani eksperci krajowi
1.5. Koszty misji
1.6. Pozostałe wydatki na personel
2. Wydatki administracyjne
2.1. Wynajem budynków i powiązane koszty
2.2. Majątek ruchomy i powiązane koszty
2.3. PR i imprezy
2.4. Opłaty pocztowe i telekomunikacyjne
2.5. Wydatki zarządu
2.6. Bieżące wydatki administracyjne
2.7. Wydatki na infrastrukturę informatyczną i techniczną
2.8. Usługi wsparcia administracyjnego
3. Wydatki operacyjne113 449 481- 37 949 48175 500 000
3.1. Badania/rozwój technologiczny prowadzone przez wspólne przedsięwzięcie SESAR
3.2. Badania/rozwój technologiczny prowadzone przez Eurocontrol75 500 00075 500 000
3.3. Badania/rozwój technologiczny prowadzone przez członków37 949 481- 37 949 481
WYDATKI OGÓŁEM113 449 481- 37 949 48175 500 000
WYNIK BUDŻETOWY

ZAŁĄCZNIK  II

OGÓŁEM

DOCHÓD (w formie pieniężnej i rzeczowej)
(EUR)
Tytuł/RozdziałŚrodki na zobowiązania
Budżet 2013 przeg. przez RAPrzesunięcia w ramach upr. dyr. wyk.Wynik budżetowy 2012 + zmiana budżetuZmieniony budżet 2013
1. Wkład Unii Europejskiej59 881 72059 881 720
1.1. Siódmy program ramowy w zakresie badań i rozwoju technologicznego59 881 72059 881 720
1.2. Program dla sieci transeuropejskich
2. Wkład Eurocontrolu88 290 000- 6 400 00081 890 000
2.1. Wkład pieniężny12 790 000- 6 400 0006 390 000
2.2. Wkład rzeczowy75 500 00075 500 000
3. Wkłady innych członków42 195 842- 37 949 4814 246 361
3.1. Wkład pieniężny4 246 3614 246 361
3.2. Wkład rzeczowy37 949 481- 37 949 481
4. Pozostałe dochody100 0005 639 8565 739 856
4.1. Dochody z uzyskanych odsetek400 000400 000
4.2. Dochody z odzyskanych podatków
4.3. Dochody związane z programem od stron, które nie są członkami
4.4. Dochody wyjątkowe5 639 8565 639 856
4.5. Odsetki do zwrócenia do UE- 300 000- 300 000
Wynik budżetowy za poprzedni rok7 964 6717 964 671
DOCHÓD OGÓŁEM190 467 562- 30 744 954159 722 608

WYDATKI (w formie pieniężnej i rzeczowej)

(EUR)
Tytuł/RozdziałŚrodki na zobowiązania
Budżet 2013 przeg. przez RAPrzesunięcia w ramach upr.

dyr. wyk.

Wynik budżetowy 2012 + zmiana budżetuZmieniony budżet 2013
1. Wydatki na personel5 970 000- 200 0005 770 000
1.1. Wydatki na personel, zgodnie z planem zatrudnienia3 460 000- 89 1463 370 854
1.2. Personel kontraktowy, personel tymczasowy380 000109 146486 146
1.3. Pracownicy oddelegowani przez członków1 300 000- 20 000- 100 0001 180 000
1.4. Oddelegowani eksperci krajowi170 000170 000
1.5. Koszty misji500 000- 50 000- 80 000370 000
1.6. Pozostałe wydatki na personel160 00050 000- 20 000190 000
2. Wydatki administracyjne3 274 600- 133 3683 141 233
2.1. Wynajem budynków i powiązane koszty905 60065 000- 20 000950 600
2.2. Majątek ruchomy i powiązane koszty50 00050 000
2.3. PR i imprezy- 300 000- 300 000
2.4. Opłaty pocztowe i telekomunikacyjne243 000- 37 000206 000
2.5. Wydatki zarządu30 000- 10 00020 000
2.6. Bieżące wydatki administracyjne300 000- 109 633- 47 368143 000
2.7. Wydatki na infrastrukturę informatyczną i techniczną1 350 00081 6331 431 633
2.8. Wydatki na infrastrukturę informatyczną i techniczną96 000- 56 00040 000
3. Wydatki operacyjne181 222 962- 50 321 210130 901 752
3.1. Badania/rozwój technologiczny prowadzone przez wspólne przedsięwzięcie SESAR29 824 00025 577 75255 401 752
3.2. Badania/rozwój technologiczny prowadzone przez Eurocontrol75 500 00075 500 000
3.3. Badania/rozwój technologiczny prowadzone przez członków75 898 962- 75 898 962
WYDATKI OGÓŁEM190 467 562- 50 654 578139 812 985
WYNIK BUDŻETOWY19 909 62419 909 624

BUDŻET 2014

ZESTAWIENIE WYDATKÓW

(EUR)
Tytuł/RozdziałKosztorys programu - wrzesień 2009Środki na zobowiązaniaŚrodki na płatności
Rok 2012Budżet 2013Zmieniony budżet do zatw.Budżet 2014Rok 2012Budżet 2013Zmieniony budżet do zatw.Budżet 2014
1. Wkład Unii Europejskiej700 000 000110 123 60059 881 72059 881 72069 713 00091 631 02077 535 51596 953 383
1.1. Siódmy program ramowy w zakresie badań i rozwoju technologicznego350 000 00060 123 60059 881 72059 881 72034 887 00046 631 02042 940 84648 476 692
1.2. Program dla sieci transeuropejskich350 000 00050 000 00034 826 00045 000 00034 594 66948 476 692
2. Wkład Eurocontrolu165 000 00041 708 66412 790 0006 390 0003 154 00033 253 61912 790 0007 681 00015 120 000
2.1. Wkład pieniężny165 000 00041 708 66412 790 0006 390 0003 154 00033 253 61912 790 0007 681 00015 120 000
3. Wkłady innych członków30 774 9834 246 3624 246 3614 246 3614 246 3614 507 9434 246 3614 246 3614 246 361
3.1. Wkład pieniężny30 774 9834 246 3624 246 3614 246 3614 246 3614 507 9434 246 3614 246 3614 246 361
4. Pozostałe dochody130 862100 0005 739 856100 00057 054100 000100 000100 000
4.1. Dochody z uzyskanych odsetek104 334400 000400 000400 000360 369400 000400 000400 000
4.2. Dochody z odzyskanych podatków
4.3. Dochody związane z programem od stron, które nie są członkami
4.4. Dochody wyjątkowe - umorzenia26 5285 639 85615 992
4.5. Odsetki do zwrócenia do UE- 300 000- 300 000- 300 000- 319 307- 300 000- 300 000- 300 000
Wynik budżetowy za poprzedni rok488 7607 964 67119 909 62415 571 25815 840 788
DOCHÓD OGÓŁEM895 774 983156 698 24877 018 08184 222 60827 409 985123 102 874108 767 381105 403 664116 419 744

STATEMENT OF EXPENDITURE

(EUR)
Tytuł/RozdziałKosztorys programu - wrzesień 2009Środki na zobowiązaniaŚrodki na płatności
Rok 2012Budżet 2013Zmieniony budżet do zatw.Budżet 2014Rok 2012Budżet 2013Zmieniony budżet do zatw.Budżet 2014
1. Wydatki na personel55 000 0005 307 2215 970 0005 770 0006 215 0005 165 0515 970 0005 770 0006 215 000
1.1. Wydatki na personel, zgodnie z planem zatrudnienia50 000 0002 980 0003 460 0003 370 8544 100 0002 787 8703 460 0003 370 8544 100 000
1.2. Personel kontraktowy, personel tymczasowy310 279380 000489 146550 000341 779380 000489 146550 000
1.3. Pracownicy oddelegowani przez członków5 000 0001 550 0001 300 0001 180 000690 0001 568 8581 300 0001 180 000690 000
1.4. Oddelegowani eksperci krajowi90 240170 000170 000180 00090 240170 000170 000180 000
1.5. Koszty misji201 702500 000370 000500 000257 770500 000370 000500 000
1.6. Pozostałe wydatki na personel175 000160 000190 000195 000118 534160 000190 000195 000
2. Wydatki administracyjne45 774 9832 892 4523 274 6003 141 2333 227 0002 847 4533 274 6003 141 2333 227 000
2.1. Wynajem budynków i powiązane koszty828 528905 600950 600942 000812 400905 600950 600942 000
2.2. Majątek ruchomy i powiązane koszty30 00050 00050 00045 0006 48650 00050 00045 000
2.3. PR i imprezy300 000300 000300 000300 000238 876300 000300 000300 000
2.4. Opłaty pocztowe i telekomunikacyjne155 093243 000206 000243 000183 159243 000206 000243 000
2.5. Wydatki zarządu15 00030 00020 00020 0004 32030 00020 00020 000
2.6. Bieżące wydatki administracyjne203 197300 000143 000313 000120 588300 000143 000313 000
2.7. Wydatki na infrastrukturę informatyczną i techniczną1 355 6341 350 0001 431 6331 300 0001 461 2721 350 0001 431 6331 300 000
2.8. Usługi wsparcia administracyjnego5 00096 00040 00064 00020 35296 00040 00064 000
3. Wydatki operacyjne795 000 000140 533 90467 773 48155 401 7522 927 60099 249 58299 522 78196 492 432106 977 744
3.1. Badania/rozwój technologiczny prowadzone przez wspólne przedsięwzięcie SESAR179 500 34523 913 00029 824 00055 401 7522 927 60024 014 59431 782 56021 158 87140 341 695
3.2. Badania/rozwój technologiczny prowadzone przez Eurocontrol
3.3. Badania/rozwój technologiczny prowadzone przez członków615 499 655116 620 90437 949 48175 234 98867 740 22175 333 56166 636 049
WYDATKI OGÓŁEM895 774 983148 733 57777 018 08164 312 98512 369 600107 262 086108 767 381105 403 664116 419 744
WYNIK BUDŻETOWY7 964 67119 909 62415 040 38515 840 788

ZAŁĄCZNIK  I

WKŁAD RZECZOWY I WYDATKI RZECZOWE

WKŁAD RZECZOWY
(EUR)
Tytuł/RozdziałKosztorys programu - wrzesień 2009Środki na zobowiązania
Rok 2012Budżet 2013Zmieniony budżet do zatw.Budżet 2014
1. Wkład Unii Europejskiej
1.1. Siódmy program ramowy w zakresie badań i rozwoju technologicznego
1.2. Program dla sieci transeuropejskich
2. Wkład Eurocontrolu535 000 00074 805 00075 500 00075 500 00074 460 000
2.1. wkład pieniężny
2.2. wkład rzeczowy535 000 00074 805 00075 500 00075 500 00074 460 000
3. Wkłady innych członków615 499 655116 620 90437 949 481
3.1. wkład pieniężny
3.2. wkład rzeczowy615 499 655116 620 90437 949 481
4. Pozostałe dochody53 725 363
4.1. Dochody z uzyskanych odsetek
4.2. Dochody z odzyskanych podatków
4.3. Dochody związane z programem od stron, które nie są członkami53 725 363
4.4. Dochody wyjątkowe
4.5. Odsetki do zwrócenia do UE
Wynik budżetowy za poprzedni rok
DOCHÓD OGÓŁEM1 204 225 018191 425 904113 449 48175 500 00074 460 000

WYDATKI RZECZOWE

(EUR)
Tytuł/RozdziałKosztorys programu - wrzesień 2009Środki na zobowiązania
Rok 2012Budżet 2013Zmieniony budżet do zatw.Budżet 2014
1. Wydatki na personel
1.1. Wydatki na personel, zgodnie z planem zatrudnienia
1.2. Personel kontraktowy, personel tymczasowy
1.3. Pracownicy oddelegowani przez członków
1.4. Oddelegowani eksperci krajowi
1.5. Koszty misji
1.6. Pozostałe wydatki na personel
2. Wydatki administracyjne
2.1. Wynajem budynków i powiązane koszty
2.2. Majątek ruchomy i powiązane koszty
2.3. PR i imprezy
2.4. Opłaty pocztowe i telekomunikacyjne
2.5. Wydatki zarządu
2.6. Bieżące wydatki administracyjne
2.7. Wydatki na infrastrukturę informatyczną i techniczną
2.8. Usługi wsparcia administracyjnego
3. Wydatki operacyjne1 204 225 018191 425 904113 449 48175 500 00074 460 000
3.1. Badania/rozwój technologiczny prowadzone przez wspólne przedsięwzięcie SESAR53 725 363
3.2. Badania/rozwój technologiczny prowadzone przez Eurocontrol535 000 00074 805 00075 500 00075 500 00074 460 000
3.3. Badania/rozwój technologiczny prowadzone przez członków615 499 655116 620 90437 949 481
WYDATKI OGÓŁEM1 204 225 018191 425 904113 449 48175 500 00074 460 000
WYNIK BUDŻETOWY

ZAŁĄCZNIK  II

OGÓŁEM

DOCHÓD (w formie pieniężnej i rzeczowej)
(EUR)
Tytuł/RozdziałKosztorys programu - wrzesień 2009Środki na zobowiązania
Rok 2012Budżet 2013Zmieniony budżet do zatw.Budżet 2014
1. Wkład Unii Europejskiej700 000 000110 123 60059 881 72059 881 720
1.1. Siódmy program ramowy w zakresie badań i rozwoju technologicznego350 000 00060 123 60059 881 72059 881 720
1.2. Program dla sieci transeuropejskich350 000 00050 000 000
2. Wkład Eurocontrolu700 000 000116 513 66488 290 00081 890 00077 614 000
2.1. Wkład pieniężny165 000 00041 708 66412 790 0006 390 0003 154 000
2.2. Wkład rzeczowy535 000 00074 805 00075 500 00075 500 00074 460 000
3. Wkłady innych członków646 274 638120 867 26642 195 8424 246 3614 246 361
3.1. Wkład pieniężny30 774 9834 246 3624 246 3614 246 3614 246 361
3.2. Wkład rzeczowy615 499 655116 620 90437 949 481
4. Pozostałe dochody53 725 363130 862100 0005 739 856100 000
4.1. Dochody z uzyskanych odsetek104 334400 000400 000400 000
4.2. Dochody z odzyskanych podatków
4.3. Dochody związane z programem od stron, które nie są członkami53 725 363
4.4. Dochody wyjątkowe26 5285 639 856
4.5. Odsetki do zwrócenia do UE- 300 000- 300 000- 300 000
Wynik budżetowy za poprzedni rok488 7607 964 67119 909 624
DOCHÓD OGÓŁEM2 100 000 000348 124 152190 467 562159 722 608101 869 985

WYDATKI (w formie pieniężnej i rzeczowej)

(EUR)
Tytuł/RozdziałKosztorys programu - wrzesień 2009Środki na zobowiązania
Rok 2012Budżet 2013Zmieniony budżet do zatw.Budżet 2014
1. Wydatki na personel55 000 0005 307 2215 970 0005 770 0006 215 000
1.1. Wydatki na personel, zgodnie z planem zatrudnienia50 000 0002 980 0003 460 0003 370 8544 100 000
1.2. Personel kontraktowy, personel tymczasowy310 279380 000489 146550 000
1.3. Pracownicy oddelegowani przez członków5 000 0001 550 0001 300 0001 180 000690 000
1.4. Oddelegowani eksperci krajowi90 240170 000170 000180 000
1.5. Koszty misji201 702500 000370 000500 000
1.6. Pozostałe wydatki na personel175 000160 000190 000195 000
2. Wydatki administracyjne45 774 9832 892 4523 274 6003 141 2333 227 000
2.1. Wynajem budynków i powiązane koszty828 528905 600950 600942 000
2.2. Majątek ruchomy i powiązane koszty30 00050 00050 00045 000
2.3. PR i imprezy300 000300 000300 000300 000
2.4. Opłaty pocztowe i telekomunikacyjne155 093243 000206 000243 000
2.5. Wydatki zarządu15 00030 00020 00020 000
2.6. Bieżące wydatki administracyjne203 197300 000143 000313 000
2.7. Wydatki na infrastrukturę informatyczną i techniczną355 6341 350 0001 431 6331 300 000
2.8. Usługi wsparcia administracyjnego5 00096 00040 00064 000
3. Wydatki operacyjne1 999 225 017331 959 808181 222 962130 901 75277 387 600
3.1. Badania/rozwój technologiczny prowadzone przez wspólne przedsięwzięcie SESAR233 225 70723 913 00029 824 00055 401 7522 927 600
3.2. Badania/rozwój technologiczny prowadzone przez Eurocontrol535 000 00074 805 00075 500 00075 500 00074 460 000
3.3. Badania/rozwój technologiczny prowadzone przez członków1 230 999 310233 241 80875 898 962
WYDATKI OGÓŁEM2 100 000 000340 159 481190 467 562139 812 98586 829 600
WYNIK BUDŻETOWY7 964 67119 909 62415 040 385
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.