Wejście w życie Umowy o współpracy naukowej i technicznej między Wspólnotą Europejską a rządem Japonii.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2011.103.1

Akt jednorazowy
Wersja od: 19 kwietnia 2011 r.

Powiadomienie o wejściu w życie Umowy o współpracy naukowej i technicznej między Wspólnotą Europejską a rządem Japonii

Umowa o współpracy naukowej i technicznej między Wspólnotą Europejską a rządem Japonii(1), podpisana dnia 30 listopada 2009 r., weszła w życie dnia 29 marca 2011 r. zgodnie z jej art. 13 ust. 1.

______

(1) Dz.U. L 90 z 6.4.2011, s. 2.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.