Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2019.9.1

| Akt jednorazowy
Wersja od: 11 stycznia 2019 r.

Zawiadomienie dotyczące wejścia w życie Umowy o partnerstwie gospodarczym między Unią Europejską a Japonią

Umowa o partnerstwie gospodarczym między Unią Europejską a Japonią 1 , podpisana w Tokio w dniu 17 lipca 2018 r., wejdzie w życie w dniu 1 lutego 2019 r.
1 Dz.U. L 330 z 27.12.2018, s. 3.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.