Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2018.317.1

| Akt obowiązujący
Wersja od: 14 grudnia 2018 r.

Informacja dotycząca wejścia w życie Umowy między Wspólnotą Europejską a Federacyjną Republiką Brazylii dotyczącej pewnych aspektów przewozów lotniczych

Umowa między Wspólnotą Europejską a Federacyjną Republiką Brazylii dotycząca pewnych aspektów przewozów lotniczych, podpisana w Brasílii dnia 14 lipca 2010 r., weszła w życie dnia 9 października 2018 r., zgodnie z art. 8 tej umowy, gdyż ostatnią notyfikację złożono dnia 9 października 2018 r.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.