Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2017.142.1

| Akt jednorazowy
Wersja od: 2 czerwca 2017 r.

Informacja dotycząca wejścia w życie Umowy między Unią Europejską a Republiką Seszeli w sprawie dostępu statków rybackich pływających pod banderą Seszeli do wód i morskich zasobów biologicznych Majotty podlegających jurysdykcji Unii Europejskiej

W dniu 20 maja 2014 r. Unia Europejska i Republika Seszeli podpisały w Brukseli umowę w sprawie dostępu statków rybackich pływających pod banderą Seszeli do wód i morskich zasobów biologicznych Majotty podlegających jurysdykcji Unii Europejskiej.

Unia Europejska w dniu 10 lutego 2015 r. powiadomiła, że zakończyła wewnętrzne procedury niezbędne do wejścia w życie tej umowy. Republika Seszeli dokonała notyfikacji w dniu 18 maja 2017 r.

Następnie umowa, zgodnie z jej art. 19, weszła w życie w dniu 18 maja 2017 r.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.