Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2017.139.1

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 maja 2017 r.

Informacja dotycząca wejścia w życie Umowy między Unią Europejską a Księstwem Liechtensteinu w sprawie przepisów dodatkowych dotyczących instrumentu na rzecz wsparcia finansowego w zakresie granic zewnętrznych i wiz, w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, na lata 2014-2020

Umowa między Unią Europejską a Księstwem Liechtensteinu weszła w życie w dniu 1 maja 2017 r., przy czym procedura przewidziana w art. 19 ust. 3 umowy została zakończona w dniu 28 kwietnia 2017 r.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.