Dz.U.UE.L.2019.27.1/2

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 stycznia 2019 r.

Powiadomienie o wejściu w życie Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Królestwem Norwegii w sprawie kumulacji pochodzenia między Unią Europejską, Konfederacją Szwajcarską, Królestwem Norwegii i Republiką Turcji w ramach ogólnego systemu preferencji taryfowych

Porozumienie w formie wymiany listów między Unią Europejską a Królestwem Norwegii w sprawie kumulacji pochodzenia między Unią Europejską, Konfederacją Szwajcarską, Królestwem Norwegii i Republiką Turcji w ramach ogólnego systemu preferencji taryfowych wejdzie w życie w dniu 1 lutego 2019 r. zgodnie z pkt 18 porozumienia.