Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2010.205.1

| Akt jednorazowy
Wersja od: 6 sierpnia 2010 r.

Informacja dotycząca wejścia w życie Porozumienia między Wspólnotą Europejską a Australią w sprawie handlu winem

Porozumienie między Wspólnotą Europejską a Australią w sprawie handlu winem(1), podpisane dnia 1 grudnia 2008 r., wchodzi w życie, zgodnie z jego art. 44, z dniem 1 września 2010 r.

______

(1) Dz.U. L 28 z 30.1.2009, s. 3.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.