Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej - Publikacja końcowych sprawozdań finansowych za rok budżetowy 2021

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2022.427.36

Akt nienormatywny
Wersja od: 9 listopada 2022 r.

URZĄD UNII EUROPEJSKIEJ DS. WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
Publikacja końcowych sprawozdań finansowych za rok budżetowy 2021
(2022/C 427/36)

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.