Dz.U.UE.C.2018.441.3

| Akt jednorazowy
Wersja od: 7 grudnia 2018 r.

Unijny wykaz jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych - Sprawozdanie Grupy ds. Kodeksu Postępowania (opodatkowanie działalności gospodarczej) sugerujące zmiany do załącznika II do konkluzji Rady z 5 grudnia 2017 r.

(2018/C 441/02)

(Dz.U.UE C z dnia 7 grudnia 2018 r.)

Ze skutkiem od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej załącznik II do konkluzji Rady z 5 grudnia 2017 r. w sprawie unijnego wykazu jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych 1 , zmieniony w styczniu 2 , marcu 3 , maju 4 , październiku 5  i listopadzie 6  2018 r., zastępuje się nowym załącznikiem II w brzmieniu:

"ZAŁĄCZNIK II

Aktualna sytuacja dotycząca współpracy z UE w odniesieniu do zobowiązań podjętych w celu wdrożenia zasad dobrego zarządzania w kwestiach podatkowych

1. Przejrzystość

1.1. Zobowiązanie do wdrożenia automatycznej wymiany informacji albo poprzez podpisanie wielostronnej umowy między właściwymi organami, albo poprzez umowy dwustronne

Następujące jurysdykcje zobowiązały się wdrożyć automatyczną wymianę informacji do 2018 r.:

Antigua i Barbuda, Curaçao, Dominika, Grenada, Wyspy Marshalla, Nowa Kaledonia, Oman, Palau, Katar i Tajwan.

Następujące jurysdykcje zobowiązały się wdrożyć automatyczną wymianę informacji do 2019 r.:

Turcja.

1.2. Członkostwo w Światowym Forum Przejrzystości i Wymiany Informacji do Celów Podatkowych i satysfakcjonująca ocena

Następujące jurysdykcje zobowiązały się przystąpić do Światowego Forum Przejrzystości i Wymiany Informacji do Celów Podatkowych lub uzyskać satysfakcjonującą ocenę do 2018 r.:

Anguilla, Curaçao, Wyspy Marshalla, Nowa Kaledonia i Palau.

Następujące jurysdykcje zobowiązały się przystąpić do Światowego Forum Przejrzystości i Wymiany Informacji do Celów Podatkowych lub uzyskać wystarczającą ocenę do 2019 r.:

Fidżi, Jordania, Namibia, Turcja i Wietnam.

1.3. Podpisanie i ratyfikacja wielostronnej konwencji OECD o wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach podatkowych lub sieci umów obejmującej wszystkie państwa członkowskie UE

Następujące jurysdykcje zobowiązały się podpisać i ratyfikować wielostronną konwencję OECD o wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach podatkowych lub ustanowić sieć umów obejmującą wszystkie państwa członkowskie UE do 2018 r.:

Antigua i Barbuda, Dominika, Nowa Kaledonia, Oman, Palau, Katar i Tajwan.

Następujące jurysdykcje zobowiązały się podpisać i ratyfikować wielostronną konwencję OECD o wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach podatkowych lub ustanowić sieć umów obejmującą wszystkie państwa członkowskie UE do 2019 r.:

Armenia, Bośnia i Hercegowina, Botswana, Republika Zielonego Przylądka, Eswatini, Fidżi, była jugosłowiańska republika Macedonii, Jamajka, Jordania, Malediwy, Mongolia, Czarnogóra, Maroko, Namibia, Serbia, Tajlandia i Wietnam.

2. Sprawiedliwe opodatkowanie

2.1. Istnienie szkodliwych systemów podatkowych

Następujące jurysdykcje zobowiązały się zmienić lub wycofać wskazane systemy do 2018 r.:

Antigua i Barbuda, Aruba, Barbados, Belize, Botswana, Republika Zielonego Przylądka, Wyspy Cooka, Curaçao, Dominika, Fidżi, Grenada, SRA Hongkong, Jordania, Republika Korei, Wyspa Labuan, SRA Makau, Malezja, Malediwy, Mauritius, Maroko, Panama, Saint Kitts i Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent i Grenadyny, Seszele, Szwajcaria, Tajwan, Tajlandia, Tunezja, Turcja i Urugwaj.

Następująca jurysdykcja zobowiązała się do zmiany lub zniesienia wskazanych systemów w terminie 12 miesięcy od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:

Namibia.

2.2. Istnienie systemów podatkowych wspierających struktury typu offshore mające przyciągać zyski, które nie odzwierciedlają rzeczywistej działalności gospodarczej

Następujące jurysdykcje zobowiązały się zaradzić problemom związanym z istotą ekonomiczną do 2018 r.:

Anguilla, Bahamy, Bahrajn, Bermudy, Brytyjskie Wyspy Dziewicze, Kajmany, Guernsey, Wyspa Man, Jersey, Wyspy Marshalla, Turks i Caicos, Zjednoczone Emiraty Arabskie i Vanuatu.

3. Środki przeciwdziałające BEPS

3.1. Członkostwo w otwartych ramach w zakresie BEPS lub wdrożenie minimalnych standardów dotyczących BEPS

Następujące jurysdykcje zobowiązały się przystąpić do otwartych ram lub wdrożyć minimalny standard dotyczący BEPS do 2018 r.:

Wyspy Cooka, Wyspy Owcze, Grenlandia, Wyspy Marshalla, Nowa Kaledonia, Palau, Tajwan i Vanuatu.

Następujące jurysdykcje zobowiązały się przystąpić do otwartych ram lub wdrożyć minimalny standard dotyczący BEPS do 2019 r.:

Albania, Armenia, Bośnia i Hercegowina, Republika Zielonego Przylądka, Eswatini, Fidżi, Jordania, Czarnogóra, Maroko i Namibia.

Następujące jurysdykcje zobowiązały się przystąpić do otwartych ram lub wdrożyć minimalny standard dotyczący BEPS, o ile takie zobowiązanie stanie się relewantne:

Nauru i Niue.".

1 Dz.U. C 438 z 19.12.2017, s. 5.
2 Dz.U. C 29 z 26.1.2018, s. 2.
3 Dz.U. C 100 z 16.3.2018, s. 4 i Dz.U. C 100 z 16.3.2018, s. 5.
4 Dz.U. C 191 z 5.6.2018, s. 1.
5 Dz.U. C 359 z 5.10.2018, s. 3.
6 Dz.U. C 403 z 9.11.2018, s. 4.