Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2020.167I.1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 15 maja 2020 r.

Tabela zmian, o których mowa w decyzji Rady (UE) 2020/649

(2020/C 167 I/01)

(Dz.U.UE C z dnia 15 maja 2020 r.)

PropozycjaDokument referencyjnyPrzedmiotUwagiStanowisko UE
1.OTIF/RID/CE/GTP/

2019/6

Skonsolidowane teksty przyjęte na wspólnym posiedzeniu w 2018 r. i 2019 r. oraz przez stałą grupę roboczą komisji ekspertów RID w listopadzie 2018 r.Porozumienie w kwestiach technicznych w ramach stałej grupy roboczej OTIF w sprawie przyjęcia tekstu w zmienionym brzmieniuZgoda na zmiany w wersji ustalonej w ramach stałej grupy roboczej
2.IdemZmiany do dalszego zbadania przez stałą grupę roboczą--
3.IdemZmiany wymagające przyjęcia jednolitej opinii na wspólnym posiedzeniu EKG ONZ - OTIFNależy wspierać efektywny transport multimodalnyZgoda na zmiany zgodnie z zaleceniami wspólnego posiedzenia
4.OTIF/RID/CE/GTP/

2019/8

Aktualizacja przepisów przejściowychPorozumienie w kwestiach technicznych w ramach stałej grupy roboczej OTIF w sprawie przyjęcia tekstu w zmienionym brzmieniuZgoda na zmiany w wersji ustalonej w ramach stałej grupy roboczej
5.OTIF/RID/CE/GTP/

2019/10

107. sesja WP.15 (Genewa, 11-15 listopada 2019 r.)Porozumienie w kwestiach technicznych w ramach stałej grupy roboczej OTIF w sprawie przyjęcia tekstu w zmienionym brzmieniuZgoda na zmiany w wersji ustalonej w ramach stałej grupy roboczej
6.OTIF/RID/CE/GTP/2019/ INF.4 + INF.10 + INF.12Odporność wagonów-cystern na naprężenia zgodnie z RID 6.8.2.1.2Porozumienie w kwestiach technicznych w ramach stałej grupy roboczej OTIF w sprawie przyjęcia tekstu w zmienionym brzmieniuZgoda na zmiany w wersji ustalonej w ramach stałej grupy roboczej
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.