Szereg skarg zarejestrowanych pod numerem CHAP 2880. - OpenLEX

Szereg skarg zarejestrowanych pod numerem CHAP 2880.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2016.261.1/2

Akt nieoceniany
Wersja od: 19 lipca 2016 r.

Szereg skarg zarejestrowanych pod numerem CHAP(2015) 2880

(2016/C 261/02)

(Dz.U.UE C z dnia 19 lipca 2016 r.)

Służby Komisji odsyłają do swojej odpowiedzi opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej C 127 z dnia 9 kwietnia 2016 r., s. 2 oraz w internecie pod adresem http://ec.europa.eu/eu_law/complaints/receipt/index_en.htm, w której informują skarżących w ww. sprawie zarejestrowanej pod numerem referencyjnym CHAP(2015) 2880 o wynikach rozpatrywania ich skarg dotyczących rzekomego dyskryminacyjnego opodatkowania pracowników transgranicznych w Słowenii i zamiarze ewentualnego zamknięcia sprawy.

W związku z brakiem odpowiedzi od skarżących w wyznaczonym terminie czterech tygodni służby Komisji potwierdzają, że przedmiotową sprawę dotyczącą szeregu skarg zamknięto w dniu 28 maja 2016 r.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.