Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.319.3

| Akt nieoceniany
Wersja od: 26 września 2017 r.

Systemy identyfikacji elektronicznej notyfikowane na podstawie art. 9 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym 1

(2017/C 319/03)

(Dz.U.UE C z dnia 26 września 2017 r.)

Nazwa systemuŚrodki identyfikacji elektronicznej

w ramach notyfikowanego systemu

Notyfikujące

państwo członkowskie

Poziom

bezpieczeństwa

tożsamości

Organ odpowiedzialny za system
Niemiecka identyfikacja elektroniczna oparta na rozszerzonej kontroli dostępuKrajowy dokument tożsamości

Elektroniczny dokument pobytowy

Republika Federalna NiemiecWysokiFederalne Ministerstwo Spraw

Wewnętrznych

Alt-Moabit 140

10557 Berlin

NIEMCY

ITI4@bmi.bund.de

+49 30186810

1 Dz.U. L 257 z 28.8.2014, s. 73.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.