Święta urzędowe i wakacje sądowe.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2020.95.2

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 marca 2020 r.

DECYZJA TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 11 lutego 2020 r.
w sprawie świąt urzędowych i wakacji sądowych

(2020/C 95/02)

(Dz.U.UE C z dnia 23 marca 2020 r.)

TRYBUNAŁ,

uwzględniając art. 24 § 2, 4 i 6 regulaminu postępowania,

zważywszy, że na podstawie tego przepisu należy określić wykaz świąt urzędowych oraz terminy wakacji sądowych,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Ustanawia się następujący wykaz świąt urzędowych w rozumieniu art. 24 § 4 i 6 regulaminu postępowania:

Nowy Rok,
drugi dzień Wielkiej Nocy,
1 maja,
9 maja,
Wniebowstąpienie Pańskie,
drugi dzień Zielonych Świątek,
23 czerwca,
15 sierpnia,
1 listopada,
25 grudnia,
26 grudnia.
Artykuł  2

Na okres od dnia 1 listopada 2020 r. do dnia 31 października 2021 r. ustala się następujące terminy wakacji sądowych w rozumieniu art. 24 § 2 i 6 regulaminu postępowania:

Boże Narodzenie 2020: od poniedziałku 21 grudnia 2020 r. do niedzieli 10 stycznia 2021 r. włącznie,
Wielkanoc 2021: od poniedziałku 29 marca 2021 r. do niedzieli 11 kwietnia 2021 r. włącznie,
Wakacje letnie 2021: od piątku 16 lipca 2021 r. do wtorku 31 sierpnia 2021 r. włącznie.
Artykuł  3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Luksemburgu dnia 11 lutego 2020 r.
SekretarzPrezes
A. CALOT ESCOBARK. LENAERTS

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.