Święta urzędowe i wakacje sądowe.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2018.161.2

Akt obowiązujący
Wersja od: 7 maja 2018 r.

DECYZJA TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 13 marca 2018 r.
w sprawie świąt urzędowych i wakacji sądowych

(2018/C 161/02)

(Dz.U.UE C z dnia 7 maja 2018 r.)

TRYBUNAŁ

uwzględniając art. 24 § 2, 4 i 6 regulaminu postępowania,

zważywszy, że na podstawie wskazanego przepisu należy ustanowić wykaz świąt urzędowych i ustalić terminy wakacji sądowych,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Ustanawia się następujący wykaz świąt urzędowych w rozumieniu art. 24 § 4 i 6 regulaminu postępowania:

-
Nowy Rok,
-
drugi dzień Wielkiej Nocy,
-
1 maja,
-
Wniebowstąpienie Pańskie,
-
drugi dzień Zielonych Świątek,
-
23 czerwca,
-
15 sierpnia,
-
1 listopada,
-
25 grudnia,
-
26 grudnia.
Artykuł  2

Na okres od dnia 1 listopada 2018 r. do dnia 31 października 2019 r. ustala się następujące terminy wakacji sądowych w rozumieniu art. 24 § 2 i 6 regulaminu postępowania:

-
Boże Narodzenie 2018: od poniedziałku, dnia 17 grudnia 2018 r. do niedzieli, dnia 6 stycznia 2019 r. włącznie,
-
Wielkanoc 2019: od poniedziałku, dnia 15 kwietnia 2019 r. do niedzieli, dnia 28 kwietnia 2019 r. włącznie,
-
Wakacje letnie 2019: od wtorku, dnia 16 lipca 2019 r. do soboty, dnia 31 sierpnia 2019 r. włącznie.
Artykuł  3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Luksemburgu dnia 13 marca 2018 r.
A. CALOT ESCOBARK. LENAERTS
SekretarzPrezes

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.