Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2019.191.137

| Akt nienormatywny
Wersja od: 6 czerwca 2019 r.

Stwierdzenie braku pomocy państwa w rozumieniu art. 61 ust. 1 Porozumienia EOG

(2019/C 191/03)

(Dz.U.UE C z dnia 6 czerwca 2019 r.)

Urząd Nadzoru EFTA uznaje, że środek pomocy opisany poniżej nie stanowi pomocy państwa w rozumieniu art. 61 ust. 1 Porozumienia EOG:

Data przyjęcia decyzji:20 marca 2019 r.
Nr sprawy:81036
Nr decyzji:018/19/COL
Państwo EFTA:Norwegia
Nazwa środka pomocy (lub nazwa beneficjenta):Zwrot kwoty podatku od kosztów poszukiwania ropy naftowej
Podstawa prawna:Ustawa o opodatkowaniu złóż ropy naftowej
Rodzaj środka pomocy:
Cel pomocy:
Forma pomocy:Środek nie stanowi pomocy państwa
Budżet:
Intensywność pomocy:
Czas trwania pomocy:
Sektory gospodarki:Wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego
Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:
Inne informacje:

Tekst decyzji w autentycznej wersji językowej, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, można znaleźć na stronie Urzędu Nadzoru EFTA: http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/decisions/.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.