Stwierdzenie braku pomocy państwa w rozumieniu art. 61 Porozumienia EOG.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2010.249.4

Akt nienormatywny
Wersja od: 16 września 2010 r.

Stwierdzenie braku pomocy państwa w rozumieniu art. 61 Porozumienia EOG

(2010/C 249/05)

(Dz.U.UE C z dnia 16 września 2010 r.)

Urząd Nadzoru EFTA uważa, że określony poniżej środek pomocy nie stanowi pomocy państwa w rozumieniu art. 61 ust. 1 Porozumienia EOG:

Data przyjęcia decyzji: 27 stycznia 2010 r.

Numer sprawy: 66375

Państwo EFTA: Norwegia

Rodzaj środka pomocy: n/d

Sektory gospodarki: Najem powierzchni/Supermarket

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: Lavangen kommune

Postboks 83

9358 Tennevoll

NORWAY

Tekst decyzji w autentycznej wersji językowej, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, można znaleźć na stronie Urzędu Nadzoru EFTA:

http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.