Streszczenie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie zezwoleń na wprowadzanie do obrotu lub na stosowanie substancji wymienionych w załączniku XIV do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (Opublikowane na podstawie art. 64 ust. 9 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (Dz.U. L 396 z 30.12.2006, s. 1.)).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2020.132.5

Akt nienormatywny
Wersja od: 23 kwietnia 2020 r.

Streszczenie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie zezwoleń na wprowadzanie do obrotu lub na stosowanie substancji wymienionych w załączniku XIV do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)

(Opublikowane na podstawie art. 64 ust. 9 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 1 )

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2020/C 132/05)

(Dz.U.UE C z dnia 23 kwietnia 2020 r.)

Decyzje o udzieleniu zezwolenia

Odniesienie do decyzji (1)Data wydania decyzjiNazwa substancjiPosiadacz zezwoleniaNumer zezwoleniaZastosowanie objęte zezwoleniemData upływu okresu przegląduUzasadnienie decyzji
C(2020) 207616 kwietnia 2020 r.Chromian strontu Nr WE 232-142-6, nr CAS 7789-06-2Akzo Nobel Car Refinishes B.V.; Rijksstraatweg 31, 2170 AB Sassenheim, NiderlandyREACH/20/7/0Formułowanie mieszanin przeznaczonych wyłącznie do zastosowań RE- ACH/20/7/10 do RE- ACH/20/7/19.22 stycznia 2026 r.Zgodnie z art. 60 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 korzyści społecznoekonomiczne przeważają nad ryzykiem dla zdrowia człowieka wynikającym z zastosowania danej substancji oraz nie istnieją odpowiednie alternatywne substancje lub technologie.
Habich GmbH, Weitenegg 5, A-3652 Leiben, AustriaREACH/20/7/1
Henkel Global Supply Chain B.V., Gustav Mahlerlaan 2970, 1081 LA Amsterdam, NiderlandyREACH/20/7/2
Indestructible Paint Ltd., 16-25 Pentos Drive, B11 3TA Birmingham, West Midlands, Zjednoczone KrólestwoREACH/20/7/3
Finalin GmbH, GeorgWilhelm-Straße 189 21107 Hamburg, NiemcyREACH/20/7/4
Mapaero, 10 Avenue de la Rijole, 09100 Pamiers, FrancjaREACH/20/7/5
PPG Europe B.V., Amsterdamseweg 14, 1422 AD Uithoorn, NiderlandyREACH/20/7/6
PPG Industries (UK) Ltd., Needham Road, IP14 2AD Stowmarket, Zjednoczone KrólestwoREACH/20/7/7
PPG Coatings SA, 7, allee de la Plaine 76700, Gonfreville l'Orcher, FrancjaREACH/20/7/8
Aviall Services Inc., Schillingweg 40 2153PL Nieuw- Vennep, Noord-Hol- land, NiderlandyREACH/20/7/9
Akzo Nobel Car Refinishes B.V.; Rijksstraatweg 31, 2170 AB Sassenheim, NiderlandyREACH/20/7/10Nakładanie podkładów i specjalistycznych powłok w konstrukcjach dla przemysłu kosmicznego i lotniczego, w tym samolotów, śmigłowców, statków kosmicznych, satelitów, rakiet nośnych, silników, a także w ramach obsługi technicznej takich konstrukcji w przemyśle lotniczym i kosmicznym, w przypadku gdy wymagana jest którakolwiek z
Habich GmbH, Weitenegg 5, A-3652 Leiben, AustriaREACH/20/7/11
Henkel Global Supply Chain B.V., Gustav Mahlerlaan 2970, 1081 LA Amsterdam, NiderlandyREACH/20/7/12
Indestructible Paint Ltd., 16-25 Pentos Drive, B11 3TA Birmingham, West Midlands, Zjednoczone KrólestwoREACH/20/7/13następujących kluczowych funkcji: odporność na korozję, przyczepność farby/kompatybilność z systemem spoiwa, grubość warstwy, odporność chemiczna, odporność na działanie temperatury (odporność na wstrząsy cieplne), kompatybilność z substratem lub temperaturami przetwarzania
Finalin GmbH, GeorgWilhelm-Straße 189 21107 Hamburg, NiemcyREACH/20/7/14
Mapaero, 10 Avenue de la Rijole, 09100 Pamiers, FrancjaREACH/20/7/15
PPG Europe B.V., Amsterdamseweg 14, 1422 AD Uithoorn, NiderlandyREACH/20/7/16
PPG Industries (UK) Ltd., Needham Road, IP14 2AD Stowmarket, Zjednoczone KrólestwoREACH/20/7/17
PPG Coatings SA, 7, allee de la Plaine 76700, Gonfreville l'Orcher, FrancjaREACH/20/7/18
Aviall Services Inc., Schillingweg 40 2153PL Nieuw- Vennep, Noord-Hol- land, NiderlandyREACH/20/7/19
(1) Decyzja jest dostępna na stronie internetowej Komisji Europejskiej pod adresem: http://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach/about_pl.
1 Dz.U. L 396 z 30.12.2006, s. 1.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.