Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2018.449.35

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 grudnia 2018 r.

Zawiadomienie Urzędu Nadzoru EFTA w sprawie stóp procentowych od zwracanej pomocy państwa oraz stóp referencyjnych/dyskontowych obowiązujących państwa EFTA od dnia 1 grudnia 2018 r.

(Opublikowane zgodnie z przepisami w sprawie stóp referencyjnych i dyskontowych określonymi w części VII wytycznych Urzędu dotyczących pomocy państwa oraz art. 10 decyzji Urzędu nr 195/04/COL z dnia 14 lipca 2004 r. )

(2018/C 449/08)

(Dz.U.UE C z dnia 13 grudnia 2018 r.)

Stopy bazowe obliczane są zgodnie z przepisami rozdziału wytycznych Urzędu w sprawie pomocy państwa dotyczącego metody określania stóp referencyjnych i dyskontowych (wytyczne zmienione decyzją Urzędu nr 788/08/COL z dnia 17 grudnia 2008 r.). Aby uzyskać obowiązujące stopy referencyjne, do stopy bazowej należy dodać odpowiednie marże zgodnie z wytycznymi w sprawie pomocy państwa.

Określono następujące stopy bazowe:

IslandiaLiechtensteinNorwegia
1.7.2017 - 31.8.20176,18-0,501,08
1.9.2017 - 30.11.20175,20-0,501,08
1.12.2017 - 31.12.20175,20-0,500,89
1.1.2018 - 30.4.20184,84-0,520,88
1.5.2018 - 30.11.20184,84-0,521,04
1.12.2018 - 31.12.20184,84-0,521,20
1 Dz.U. L 139 z 25.5.2006, s. 37 oraz Suplement EOG nr 26 z 25.5.2006, s. 1.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.