Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.139.30

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2017 r.

Zawiadomienie Urzędu Nadzoru EFTA w sprawie stóp procentowych od zwracanej pomocy państwa oraz stóp referencyjnych/dyskontowych obowiązujących państwa EFTA od dnia 1 stycznia 2017 r.

(Opublikowane zgodnie z przepisami w sprawie stóp referencyjnych i dyskontowych określonymi w części VII wytycznych Urzędu dotyczących pomocy państwa oraz art. 10 decyzji Urzędu nr 195/04/COL z dnia 14 lipca 2004 r. 1 )

(2017/C 139/07)

(Dz.U.UE C z dnia 4 maja 2017 r.)

Stopy bazowe obliczane są zgodnie z przepisami rozdziału wytycznych Urzędu w sprawie pomocy państwa dotyczącego metody określania stóp referencyjnych i dyskontowych (wytyczne zmienione decyzją Urzędu nr 788/08/COL z dnia 17 grudnia 2008 r.). Aby uzyskać obowiązujące stopy referencyjne, do stopy bazowej należy dodać odpowiednie marże zgodnie z wytycznymi w sprawie pomocy państwa.

Określono następujące stopy bazowe:

IslandiaLiechtensteinNorwegia
1.1.2017 -6,18-0,501,29
1 Dz.U. L 139 z 25.5.2006, s. 37 oraz Suplement EOG nr 26 z 25.5.2006, s. 1.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.