Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2020.165.33

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 2020 r.

Sprostowanie do zestawienia dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa na rok budżetowy 2020

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 107 z dnia 31 marca 2020 r.)

(2020/C 165/09)

(Dz.U.UE C z dnia 13 maja 2020 r.)

Strona 123 i 124, rozdział 1 1, tytuł 1 - Ogółem; rozdziały 3 2, 3 6, tytuł 3 - Ogółem, pozycja "OGÓŁEM":

zamiast:

Tytuł

Rozdział

DziałŚrodki 2020Środki 2019Wynik 2018
ZobowiązaniaPłatnościZobowiązaniaPłatnościZobowiązaniaPłatności
"[...][...]8 505 0008 505 0007 980 0007 557 1877 550 487
1 1PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY
[...][...]
Tytuł 1 - Ogółem8 856 0008 856 0008 320 000340 0007 998 1387 966 557
3 2OCENA RYZYKA I ANALIZA DANYCH1 050 000300 000278 580197 244
[...][...]
3 6USPRAWNIONE REGIONALNE ZARZĄDZANIE RYBOŁÓSTWEM W AFRYCE ZACHODNIEJ (PESCAO)415 000
Tytuł 3 - Ogółem7 154 0005 689 0007 293 0006 993 0007197 7975 594 102
OGÓŁEM17 580 00016 115 00017 247 0008 967 00017 238 74115 119 802"

powinno być:

Tytuł

Rozdział

DziałŚrodki 2020Środki 2019Wynik 2018
ZobowiązaniaPłatnościZobowiązaniaPłatnościZobowiązaniaPłatności
"[...][...]8 505 0008 505 0007 980 0007 980 0007 557 1877 550 487
1 1PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY
[...][...]
Tytuł 1 - Ogółem8 856 0008 856 0008 320 0008 320 0007 998 1387 966 557
3 2OCENA RYZYKA I ANALIZA DANYCH1 050 0001 050 000300 000_278 580197 244
[...][...]
3 6USPRAWNIONE REGIONALNE ZARZĄDZANIE RYBOŁÓSTWEM W AFRYCE ZACHODNIEJ (PESCA O)415 000415 000300 000
Tytuł 3 - Ogółem7 154 0007 154 0007 293 0007 293 0007197 7975 594 102
OGÓŁEM17 580 00017 580 00017 247 00017 247 00017 238 74115 119 802"
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.