Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2015.110.227

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 2014 r.

Sprostowanie do zestawienia dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) za rok budżetowy 2014 - Budżet korygujący nr 2

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 454 z dnia 17 grudnia 2014 r.)

(2015/C 110/49)

(Dz.U.UE C z dnia 31 marca 2015 r.)

Po stronie 71 dodaje się tabelę w brzmieniu:

"Plan zatrudnienia

grafika

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.