Sprostowanie do zaproszenia do składania wniosków dotyczących działań pośrednich BRT w ramach programu szczegółowego (Euratom) badań i szkoleń w dziedzinie energii jądrowej.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2005.153.33

Akt nienormatywny
Wersja od: 24 czerwca 2005 r.

Sprostowanie do zaproszenia do składania wniosków dotyczących działań pośrednich BRT w ramach programu szczegółowego (Euratom) badań i szkoleń w dziedzinie energii jądrowej

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 139 z dnia 8 czerwca 2005 r.)

(2005/C 153/13)

(Dz.U.UE C z dnia 24 czerwca 2005 r.)

Strona 40, pkt 8, tabela, kolumna trzecia, rząd drugi (odpowiadający tematowi RAD PROT-2005/6-3.3.1.1-2):

zamiast: "IP",

powinno być: "STREP".

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.