Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2020.84.24

| Akt jednorazowy
Wersja od: 13 marca 2020 r.

Sprostowanie do zalecenia Komisji (UE) 2020/403 z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie oceny zgodności i procedur nadzoru rynku w kontekście zagrożenia związanego z COVID-19

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 791 z dnia 16 marca 2020 r.)

(Dz.U.UE L z dnia 20 marca 2020 r.)

Strona 3, motyw 21:

zamiast: "Zgodnie z art. 26 ust. 4 oraz pkt 7 lit. f) załącznika V do rozporządzenia (UE) 2016/425",

powinno być: "Zgodnie z art. 24 ust. 6 oraz pkt 4 lit. f) załącznika V do rozporządzenia (UE) 2016/425".

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.