Sprostowanie do stopy procentowej stosowanej przez Europejski Bank Centralny do podstawowych operacji refinansujących: 2,50 % na dzień 1 marca 2023 r. - Kursy walutowe euro ( Dz.U. C 78 z 2.3.2023 )

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2023.80.88

Akt jednorazowy
Wersja od: 2 marca 2023 r.

Sprostowanie do stopy procentowej stosowanej przez Europejski Bank Centralny do podstawowych operacji refinansujących: 2,50 % na dzień 1 marca 2023 r. - Kursy walutowe euro

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 78 z dnia 2 marca 2023 r.)

(2023/C 80/14)

(Dz.U.UE C z dnia 3 marca 2023 r.)

Strona tytułowa oraz strona 5, tytuł:

zamiast: "... 2,50 % na dzień 1 marca 2023 r. ...",

powinno być: "... 3,00 % na dzień 1 marca 2023 r. ...".

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.