Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) 2022/408 z dnia 10 marca 2022 r. dotyczącego wykonania rozporządzenia Rady (UE) nr 269/2014 w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2022.271.24

Akt jednorazowy
Wersja od: 12 marca 2022 r.

Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) 2022/408 z dnia 10 marca 2022 r. dotyczącego wykonania rozporządzenia Rady (UE) nr 269/2014 w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 84 z dnia 11 marca 2022 r.)

(Dz.U.UE L z dnia 19 października 2022 r.)

Strona 9, tabela, kolumna "Informacje identyfikacyjne", rząd 131:

zamiast: "Data urodzenia:

10.5.1980 lub 21.10.1983",

powinno być: "Data urodzenia: 21.10.1983".

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.