Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2022/195 z dnia 11 lutego 2022 r. w sprawie zmiany i sprostowania rozporządzenia wykonawczego (UE) 2020/683 w odniesieniu do dokumentu informacyjnego, świadectw dopuszczenia pojazdu, arkusza wyników badań i świadectw zgodności w formie papierowej

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2023.65.59

Akt jednorazowy
Wersja od: 6 marca 2022 r.

Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2022/195 z dnia 11 lutego 2022 r. w sprawie zmiany i sprostowania rozporządzenia wykonawczego (UE) 2020/683 w odniesieniu do dokumentu informacyjnego, świadectw dopuszczenia pojazdu, arkusza wyników badań i świadectw zgodności w formie papierowej

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 31 z dnia 14 lutego 2022 r.)

(Dz.U.UE L z dnia 2 marca 2023 r.)

1. Strona 32, pkt 4 lit. a) ppkt 4 lit. b) ppkt 1 załączniku I - dodatek część I (Pojazdy kompletne i skompletowane) część 2 (Kategoria pojazdów M1) pkt 49 ppkt 1 w załączniku VIII:

zamiast: "Wszystkie zespoły napędowe pojazdów hybrydowych z napędem elektrycznym OVC (w stosownych przypadkach)",

powinno być: "Wszystkie zespoły napędowe, z wyjątkiem pojazdów hybrydowych z napędem elektrycznym OVC (w stosownych przypadkach)".

2. Strona 33, pkt 4 lit. a) ppkt 5 lit. b) ppkt 1 w załączniku I - dodatek część I (Pojazdy kompletne i skompletowane) część 2 (Kategoria pojazdów M2) pkt 49 ppkt 1 w załączniku VIII:

zamiast: "Wszystkie zespoły napędowe pojazdów hybrydowych z napędem elektrycznym OVC (w stosownych przypadkach)",

powinno być: "Wszystkie zespoły napędowe, z wyjątkiem pojazdów hybrydowych z napędem elektrycznym OVC (w stosownych przypadkach)".

3. Strona 35, pkt 4 lit. a) ppkt 7 lit. b) ppkt 1 w załączniku I - dodatek część I (Pojazdy kompletne i skompletowane) część 2 (Kategoria pojazdów N1) pkt 49 ppkt 1 w załączniku VIII:

zamiast: "Wszystkie zespoły napędowe pojazdów hybrydowych z napędem elektrycznym OVC (w stosownych przypadkach)",

powinno być: "Wszystkie zespoły napędowe, z wyjątkiem pojazdów hybrydowych z napędem elektrycznym OVC (w stosownych przypadkach)".

4. Strona 36, pkt 4 lit. a) ppkt 8 lit. b) ppkt 1 w załączniku I - dodatek część I (Pojazdy kompletne i skompletowane) część 2 (Kategoria pojazdów N2) pkt 49 ppkt 1 w załączniku VIII:

zamiast: "Wszystkie zespoły napędowe pojazdów hybrydowych z napędem elektrycznym OVC (w stosownych przypadkach)",

powinno być: "Wszystkie zespoły napędowe, z wyjątkiem pojazdów hybrydowych z napędem elektrycznym OVC (w stosownych przypadkach)".

5. Strona 37, pkt 4 lit. b) ppkt 3 lit. b) ppkt 1 w załączniku I - dodatek część II (Pojazdy niekompletne) część 2 (Kategoria pojazdów M1) pkt 49 ppkt 1 w załączniku VIII:

zamiast: "Wszystkie zespoły napędowe pojazdów hybrydowych z napędem elektrycznym OVC (w stosownych przypadkach)",

powinno być: "Wszystkie zespoły napędowe, z wyjątkiem pojazdów hybrydowych z napędem elektrycznym OVC (w stosownych przypadkach)".

6. Strona 38, pkt 4 lit. b) ppkt 4 lit. b) ppkt 1 w załączniku I - dodatek część II (Pojazdy niekompletne) część 2 (Kategoria pojazdów M2) pkt 49 ppkt 1 w załączniku VIII:

zamiast: "Wszystkie zespoły napędowe pojazdów hybrydowych z napędem elektrycznym OVC (w stosownych przypadkach)",

powinno być: "Wszystkie zespoły napędowe, z wyjątkiem pojazdów hybrydowych z napędem elektrycznym OVC (w stosownych przypadkach)".

7. Strona 40, pkt 4 lit. b) ppkt 6 lit. b) ppkt 1 w załączniku I - dodatek część II (Pojazdy niekompletne) część 2 (Kategoria pojazdów N1) pkt 49 ppkt 1 w załączniku VIII:

zamiast: "Wszystkie zespoły napędowe pojazdów hybrydowych z napędem elektrycznym OVC (w stosownych przypadkach)",

powinno być: "Wszystkie zespoły napędowe, z wyjątkiem pojazdów hybrydowych z napędem elektrycznym OVC (w stosownych przypadkach)".

8. Strona 41, pkt 4 lit. b) ppkt 7 lit. b) ppkt 1 w załączniku I - dodatek część II (Pojazdy niekompletne) część 2 (Kategoria pojazdów N2) pkt 49 ppkt 1 w załączniku VIII:

zamiast: "Wszystkie zespoły napędowe pojazdów hybrydowych z napędem elektrycznym OVC (w stosownych przypadkach)",

powinno być: "Wszystkie zespoły napędowe, z wyjątkiem pojazdów hybrydowych z napędem elektrycznym OVC (w stosownych przypadkach)".

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.