Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2020/464 z dnia 26 marca 2020 r. ustanawiającego szczegółowe zasady dotyczące stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848, w odniesieniu do dokumentów niezbędnych w celu uznania z mocą wsteczną okresów do celów konwersji, produkcji produktów ekologicznych oraz informacji, które mają być dostarczane przez państwa członkowskie

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2021.309.37

Akt jednorazowy
Wersja od: 20 kwietnia 2020 r.

Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2020/464 z dnia 26 marca 2020 r. ustanawiającego szczegółowe zasady dotyczące stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848, w odniesieniu do dokumentów niezbędnych w celu uznania z mocą wsteczną okresów do celów konwersji, produkcji produktów ekologicznych oraz informacji, które mają być dostarczane przez państwa członkowskie

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 98 z dnia 31 marca 2020 r.)

(Dz.U.UE L z dnia 2 września 2021 r.)

1. Strona 3, motyw 12:

zamiast: "Z gromadzenia i wymiany informacji na temat ekologicznego materiału rozmnożeniowego roślin i materiału rozmnożeniowego roślin w okresie konwersji wyłączono sadzonki. W związku z tym, aby zapewnić zharmonizowane podejście, należy ustanowić definicję sadzonki.",

powinno być: "Z gromadzenia i wymiany informacji na temat ekologicznego materiału rozmnożeniowego roślin i materiału rozmnożeniowego roślin w okresie konwersji wyłączono siewki. W związku z tym, aby zapewnić zharmonizowane podejście, należy ustanowić definicję siewki.".

2. Strona 24, załącznik III pkt 1 formuła wprowadzająca:

zamiast: "sadzonek",

powinno być: "siewek".

3. Strona 24, załącznik III pkt 1 akapit drugi:

zamiast: "»sadzonka«",

powinno być: "»siewka«".

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.