Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2018/583 z dnia 16 kwietnia 2018 r. rejestrującego w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę ["Lough Neah Pollan" (ChNP)]

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2018.164.62

Akt jednorazowy
Wersja od: 8 maja 2018 r.

Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2018/583 z dnia 16 kwietnia 2018 r. rejestrującego w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę ["Lough Neah Pollan" (ChNP)]

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 98 z dnia 18 kwietnia 2018 r.)

(Dz.U.UE L z dnia 29 czerwca 2018 r.)

Strona 17, tytuł rozporządzenia, motywy 1 i 2 oraz art. 1 akapit pierwszy:

zamiast: "Lough Neah Pollan",

powinno być: "Lough Neagh Pollan".

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.