Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2017.197.20

| Akt jednorazowy
Wersja od: 27 lipca 2017 r.

Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/1152 z dnia 2 czerwca 2017 r. ustanawiającego metodę określania parametrów korelacji niezbędnych do odzwierciedlenia zmian w regulacyjnej procedurze badań w odniesieniu do lekkich samochodów dostawczych oraz zmieniającego rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 293/2012

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 175 z dnia 7 lipca 2017 r.)

(Dz.U.UE L z dnia 28 lipca 2017 r.)

Strona 649, art. 8 akapit drugi:

zamiast: "Art. 8 pkt 4 i 5 stosuje się od dnia 1 stycznia 2018 r.",

powinno być: "Art. 7 pkt 4 i 5 stosuje się od dnia 1 stycznia 2018 r.".

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.