Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2017.144.37/1

| Akt jednorazowy
Wersja od: 20 maja 2004 r.

Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 139 z dnia 30 kwietnia 2004 r.)

(Polskie wydanie specjalne 2004, rozdział 3, tom 45)

(Dz.U.UE L z dnia 7 czerwca 2017 r.)

1. Strona 33, załącznik III sekcja I rozdział III pkt 2:

zamiast: "2. [...] w różnym czasie oraz tak, aby opakowania [...];",

powinno być: "2. [...] w różnym czasie lub w taki sposób, aby opakowania [...];".

2. Strona 37, załącznik III sekcja I rozdział VII pkt 5:

zamiast: "5. [...] w różnym czasie oraz tak, aby opakowania [...].",

powinno być: "5. [...] w różnym czasie lub w taki sposób, aby opakowania [...].".

3. Strona 39, załącznik III sekcja II rozdział III pkt 1 lit. b):

zamiast: "b) [...] w różnym czasie oraz tak, aby opakowania [...];",

powinno być: "b) [...] w różnym czasie lub w taki sposób, aby opakowania [...];".

4. Strona 44, załącznik III sekcja V rozdział I pkt 2:

zamiast: "2. [...] w różnym czasie oraz tak, aby opakowania [...];",

powinno być: "2. [...] w różnym czasie lub w taki sposób, aby opakowania [...];".

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.