Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2017.194.70

| Akt jednorazowy
Wersja od: 27 sierpnia 2009 r.

Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 428/2009 z dnia 5 maja 2009 r. ustanawiającego wspólnotowy system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 134 z dnia 29 maja 2009 r.)

(Dz.U.UE L z dnia 26 lipca 2017 r.)

Strona 135, załącznik I, kategoria 3 pkt 3A201 lit. a) pkt 1 lit. c):

zamiast: "c. Reaktancja pojemnościowa większa niż 0,5 F; oraz",

powinno być: "c. Pojemność większa niż 0,5 F; oraz".

Strona 135, załącznik I, kategoria 3 pkt 3A201 lit. a) pkt 2 lit. b):

zamiast: "b. Reaktancja pojemnościowa większa niż 0,25 F;",

powinno być: "b. Pojemność większa niż 0,25 F;".

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.