Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 2042/2000 z dnia 26 września 2000 r. nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz systemów kamer telewizyjnych pochodzących z Japonii

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2006.236.35/2

Akt jednorazowy
Wersja od: 30 września 2000 r.

Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 2042/2000 z dnia 26 września 2000 r. nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz systemów kamer telewizyjnych pochodzących z Japonii

(Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L 244 z dnia 29 września 2000 r., str. 38)

(Polskie wydanie specjalne 2004, rozdział 11, tom 34, str. 139)

(Dz.U.UE L z dnia 31 sierpnia 2006 r.)

Strona 151, Załącznik, nazwa spółki "Hitachi", kolumna "Wizjer":

dodaje się wpisy: "GM-9(1)" i "GM-51(1)".

Strona 153, Załącznik, nazwa spółki "JVC", kolumna "Wizjer":

zamiast: "VF-P116",

powinno być: "VF-P116E".

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.