Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2015.303.108/2

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 2011 r.

Sprostowanie do rozporządzenia Rady (UE) nr 683/2011 z dnia 17 czerwca 2011 r. zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 57/2011 w odniesieniu do uprawnień do połowów dla pewnych stad ryb

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 187 z dnia 16 lipca 2011 r.)

(Dz.U.UE L z dnia 20 listopada 2015 r.)

Spis treści oraz strona 1, tytuł:

zamiast: "Rozporządzenie Rady (UE) nr 683/2011 z dnia 17 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 57/2011 w odniesieniu do uprawnień do połowów dla pewnych stad ryb",

powinno być: "Rozporządzenie Rady (UE) nr 683/2011 z dnia 20 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 57/2011 w odniesieniu do uprawnień do połowów dla pewnych stad ryb".

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.