Sprostowanie do rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2022.202.58

Akt jednorazowy
Wersja od: 9 kwietnia 2022 r.

Sprostowanie do rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 111 z dnia 8 kwietnia 2022 r.)

(Dz.U.UE L z dnia 2 sierpnia 2022 r.)

Strona 42, załącznik XXIII, w kolumnie "Kod CN":

zamiast: "3920 20",

powinno być: "3920 10".

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.