Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2019.8.38/3

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 2018 r.

Sprostowanie do rozporządzenia Rady (UE) 2018/1628 z dnia 30 października 2018 r. ustalającego uprawnienia do połowów na 2019 rok w odniesieniu do niektórych stad ryb i grup stad ryb w Morzu Bałtyckim oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) 2018/120 ustalające uprawnienia do połowów

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 272 z dnia 31 października 2018 r.)

(Dz.U.UE L z dnia 10 stycznia 2019 r.)

Tytuł w spisie treści oraz tytuł na stronie 1:

zamiast: "Rozporządzenie Rady (UE) 2018/1628 z dnia 30 października 2018 r. ustalające uprawnienia do połowów na 2019 rok w odniesieniu do niektórych stad ryb i grup stad ryb w Morzu Bałtyckim oraz zmieniające rozporządzenie (UE) 2018/120 ustalające uprawnienia do połowów",

powinno być: "Rozporządzenie Rady (UE) 2018/1628 z dnia 30 października 2018 r. ustalające uprawnienia do połowów na 2019 rok w odniesieniu do niektórych stad ryb i grup stad ryb w Morzu Bałtyckim oraz zmieniające rozporządzenie (UE) 2018/120 w odniesieniu do niektórych uprawnień do połowów w innych wodach".

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.