Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2017.238.55

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 2017 r.

Sprostowanie do rozporządzenia Rady (UE) 2017/1398 z dnia 25 lipca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie (UE) 2017/127 w odniesieniu do niektórych uprawnień do połowów

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 199 z dnia 29 lipca 2017 r.)

(Dz.U.UE L z dnia 16 września 2017 r.)

1. Strona 3, art. 1 pkt 2:

zamiast: "(...) w załącznikach IA oraz ID do rozporządzenia (UE) 2017/127 wprowadza się zmiany (...)",

powinno być: "(...) w załącznikach IA, IB oraz ID do rozporządzenia (UE) 2017/127 wprowadza się zmiany (...)".

2. Strona 7, załącznik, pkt 1 lit. f), wyrażenie wprowadzające:

zamiast: "f) tabela określająca uprawnienia do połowów karmazynów w wodach międzynarodowych obszarów I oraz II otrzymuje brzmienie:",

powinno być: "2. W załączniku IB do rozporządzenia (UE) 2017/127 tabela określająca uprawnienia do połowów karmazynów w wodach międzynarodowych obszarów I oraz II otrzymuje brzmienie:".

3. Strona 7, załącznik, pkt 2:

zamiast: "2. W załączniku ID do rozporządzenia (UE) 2017/127 (...)",

powinno być: "3. W załączniku ID do rozporządzenia (UE) 2017/127 (...)".

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.