Sprostowanie do rozporządzenia Rady (EWG) nr 1208/81 z dnia 28 kwietnia 1981 r. ustanawiającego wspólnotową skalę klasyfikacji tusz dorosłego bydła

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.1981.123.3/1

Akt jednorazowy
Wersja od: 6 kwietnia 1981 r.

SPROSTOWANIE
do rozporządzenia Rady (EWG) nr 1208/81 z dnia 28 kwietnia 1981 r. ustanawiającego wspólnotową skalę klasyfikacji tusz dorosłego bydła

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, Wydanie Specjalne 2004, rozdział 3, tom 5, str. 20)

(Dz.U.UE L z dnia 7 maja 1981 r.)

W art. 2 lit. a) tiret drugie,

zamiast: "bez narządów mieszczących się w klatce piersiowej i jamie brzusznej, z nerkami, lub bez, bez tłuszczu okołonerkowego i tłuszczu miednicznego,",

powinno być: "bez narządów mieszczących się w klatce piersiowej i jamie brzusznej, także z nerkami, tłuszczem okołonerkowym i tłuszczem miednicznym,".

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.