Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/1309 z dnia 29 kwietnia 2024 r. w sprawie środków mających na celu zmniejszenie kosztów wdrażania gigabitowych sieci łączności elektronicznej, zmieniającego rozporządzenie (UE) 2015/2120 i uchylającego dyrektywę 2014/61/UE (akt w sprawie infrastruktury gigabitowej)

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2024.90315

Akt jednorazowy
Wersja od: 11 maja 2024 r.

Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/1309 z dnia 29 kwietnia 2024 r. w sprawie środków mających na celu zmniejszenie kosztów wdrażania gigabitowych sieci łączności elektronicznej, zmieniającego rozporządzenie (UE) 2015/2120 i uchylającego dyrektywę 2014/61/UE (akt w sprawie infrastruktury gigabitowej)

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L, 2024/1309, 8 maja 2024 r.)

(Dz.U.UE L z dnia 24 maja 2024 r.)

Strona 36, art. 18 ust. 1:

zamiast: "11 maja 2024 r.",

powinno być: "12 listopada 2025 r.".

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.