Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/740 z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie etykietowania opon pod kątem efektywności paliwowej i innych parametrów, zmieniającego rozporządzenie (UE) 2017/1369 oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1222/2009

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2021.147.23

Akt jednorazowy
Wersja od: 25 czerwca 2020 r.

Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/740 z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie etykietowania opon pod kątem efektywności paliwowej i innych parametrów, zmieniającego rozporządzenie (UE) 2017/1369 oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1222/2009

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 177 z dnia 5 czerwca 2020 r.)

(Dz.U.UE L z dnia 30 kwietnia 2021 r.)

1.
Spis treści oraz strona 1, tytuł:

zamiast "Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/740 z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie etykietowania opon pod kątem efektywności paliwowej i innych parametrów, zmieniające rozporządzenie (UE) 2017/1369 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1222/2009",

powinno być: "Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/740 z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie etykietowania opon pod kątem efektywności paliwowej i innych parametrów, zmieniające rozporządzenie (UE) 2017/1369 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1222/2009 (Tekst mający znaczenie dla EOG)".

2.
Strona 18, załącznik II pkt 2.1 obrazek górnej części etykiety opony zastępuje się następującym obrazkiem:

grafika

3.
Strona 20, załącznik II pkt 2.1.4 obrazek dolnej części etykiety opony zastępuje się następującym obrazkiem:

grafika

4.
Strona 21, załącznik II pkt 2.2 lit. e) tiret dwudzieste ósme:

zamiast: "piktogram przyczepności na śniegu: szerokość 15 mm, wysokość 13 mm, ...",

powinno być: "piktogram przyczepności na śniegu: szerokość 15 mm, wysokość 14 mm, ...".

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.