Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 742/2006 z dnia 17 maja 2006 r. dostosowującego określone kwoty połowowe na rok 2006 na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 847/96 wprowadzającego dodatkowe, ustalane z roku na rok, warunki zarządzania ogólnym dopuszczalnym połowem (TAC) i kwotami

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2006.300.54

Akt jednorazowy
Wersja od: 25 maja 2006 r.

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 742/2006 z dnia 17 maja 2006 r. dostosowującego określone kwoty połowowe na rok 2006 na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 847/96 wprowadzającego dodatkowe, ustalane z roku na rok, warunki zarządzania ogólnym dopuszczalnym połowem (TAC) i kwotami

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 130 z dnia 18 maja 2006 r.)

(Dz.U.UE L z dnia 31 października 2006 r.)

W załączniku I na stronie 10 pierwsze cztery wiersze tabeli otrzymują następujące brzmienie:

"Kod krajuKod zasobuGatunekStrefaDostosowana ilość 2005Połowy 2005% dostosowanej ilościPrzeniesienia 2006Ilość początkowa 2006Ilość poddana przeglądowi 2006Nowy kod
DEUWHB/571214BłękitekV, VI, VII, XII, XIV41.84720.173,848,0 4.184,7
DEUWHB/8ABDE.BłękitekVIIIa, b, d, e 2.000 0,0 200
DEUWHB/1X14BłękitekI, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV (wody WE i wody międzynarodowe)4.38520.42424.8091X14"

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.