Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 643/2009 z dnia 22 lipca 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla urządzeń chłodniczych przeznaczonych dla gospodarstw domowych

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2009.226.23

Akt jednorazowy
Wersja od: 12 sierpnia 2009 r.

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 643/2009 z dnia 22 lipca 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla urządzeń chłodniczych przeznaczonych dla gospodarstw domowych

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 191 z dnia 23 lipca 2009 r.)

(Dz.U.UE L z dnia 28 sierpnia 2009 r.)

Strona 61, załącznik III pkt 2 lit. h):

zamiast: "wzrost temperatury",

powinno być: "czas trwania wzrostu temperatury".

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.