Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1441/2007 z dnia 5 grudnia 2007 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr... - OpenLEX

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1441/2007 z dnia 5 grudnia 2007 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2073/2005 w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2016.195.82

Akt jednorazowy
Wersja od: 27 grudnia 2007 r.

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1441/2007 z dnia 5 grudnia 2007 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2073/2005 w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 322 z dnia 7 grudnia 2007 r.)

(Dz.U.UE L z dnia 20 lipca 2016 r.)

Strona 27, załącznik zmieniający załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 2073/2005, rozdział 2, pozycja 2.4.1:

zamiast:

"Rodzaj żywnościMikroorganizmyPlan pobierania próbek (1)LimityReferencyjna metoda badania (2)Etap stosowania kryteriumDziałanie w wypadku niezadowalających wyników
ncmM
2.4.1. Produkty z gotowanych skorupiaków i mięczaków bez skorup i muszliE. coli521/g10/gISO TS 16649-3Koniec procesu produkcjiPoprawa higieny produkcji.
Gronkowce koagulazo-dodatnie52100 jtk/g1 000 jtk/gEN/ISO 6888-1 lub 2Koniec procesu produkcjiPoprawa higieny produkcji.
(1) n = liczba próbek; c = liczba próbek dających wartości między m a M.

(2) Stosuje się najnowszą edycję normy."

powinno być:

"Rodzaj żywnościMikroorganizmyPlan pobierania próbek (1)LimityReferencyjna metoda badania (2)Etap stosowania kryteriumDziałanie w wypadku niezadowalających wyników
ncmM
2.4.1. Produkty z gotowanych skorupiaków i mięczaków bez skorup i muszliE. coli521 MPN/g10 MPN/gISO TS 16649-3Koniec procesu produkcjiPoprawa higieny produkcji.
Gronkowce koagulazo-dodatnie52100 jtk/g1 000 jtk/gEN/ISO 6888-1 lub 2Koniec procesu produkcjiPoprawa higieny produkcji.
(1) n = liczba próbek; c = liczba próbek dających wartości między m a M.

(2) Stosuje się najnowszą edycję normy."

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.