Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 116/2008 z dnia 28 stycznia 2008 r. zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 423/2007 dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Iranowi

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2008.239.55

Akt jednorazowy
Wersja od: 10 lutego 2008 r.

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 116/2008 z dnia 28 stycznia 2008 r. zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 423/2007 dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Iranowi

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 35 z dnia 9 lutego 2008 r.)

(Dz.U.UE L z dnia 6 września 2008 r.)

Strona 54, w pozycji I.9B.004:

zamiast: .(...) towarów wyszczególnionego w pozycjach 9A005, I.9A.002 (...)»,

powinno być: .(...) towarów wyszczególnionych w pozycjach I.9A.002 (...)".

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.