Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) 2024/1342 z dnia 21 maja 2024 r. zmieniającego załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości deltametryny, metalaksylu, tiabendazolu i trifloksystrobiny w określonych produktach lub na ich powierzchni

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2024.90314

Akt jednorazowy
Wersja od: 24 maja 2024 r.

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) 2024/1342 z dnia 21 maja 2024 r. zmieniającego załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości deltametryny, metalaksylu, tiabendazolu i trifloksystrobiny w określonych produktach lub na ich powierzchni

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L, 2024/1342, 22 maja 2024 r.)

(Dz.U.UE L z dnia 24 maja 2024 r.)

Strona 6, art. 2 i 3:

zamiast: "11 czerwca 2024 r.",

powinno być: "11 grudnia 2024 r.".

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.